Privacyverklaring
Van buzzword naar de échte betekenis van werkplekleren

Van buzzword naar de échte betekenis van werkplekleren

16 december 2023
Werkplekleren lijkt wel de new kid in town bij leerdepartementen. Nochtans wordt deze leervorm al decennia toegepast. Wat maakt deze aanpak vaak succesvoller dan klassieke opleidingen?

Werkplekleren lijkt wel de new kid in town bij leerdepartementen. Nochtans wordt deze leervorm al decennia toegepast. Wat maakt deze aanpak vaak succesvoller dan klassieke opleidingen?

Werkplekleren lijkt wel de new kid in town bij leerdepartementen. Nochtans wordt deze leervorm al decennia toegepast. Wat maakt deze aanpak vaak succesvoller dan klassieke opleidingen?

Onlangs gaf ik een webinar via Zoom. Vijftien minuten voor de start merkte ik dat ik mijn speaker notes niet op het scherm zag. Omdat het de eerste keer was dat ik het webinar gaf, had ik die speaker notes écht nodig om mijn verhaal correct te brengen. Het zweet brak me uit, want de klok tikte onverbiddelijk door. Mijn deelnemers konden elk moment op het scherm verschijnen. Op dat moment heb je geen tijd om een formele opleiding Zoom te volgen. Ik heb nu een probleem dat opgelost moet worden. De FAQ-pagina van Zoom heeft me op dat moment gered met een gericht antwoord gered. Weg stress. Dit is een voorbeeld van leren tijdens het uitvoeren van je werk. Het is een van de meest effectieve, en ook onderschatte, manier om effectief te leren. Werkplekleren, leren tijdens of in het werk, workflow learning, learning in the flow of work … ze zijn allen synoniemen voor hetzelfde concept: leren terwijl je je werk aan het uitoefenen bent.

Hoewel werkplekleren al lang bestaat, merk ik dat er de afgelopen jaren altijd ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Ik had op het ATD-congres in San Diego een gesprek met de Amerikaanse Conrad Gottfredson. Hij is chief learning strategist bij Apply Synergies en samen met zijn zakenpartner Bob Mosher al 35 jaar actief in dit domein. Beide heren zijn bij leerexperten dé referentie voor werkplekleren.

Leren zonder het werk te onderbreken

Er wordt vandaag veel buzz gemaakt over werkplekleren. Dan gebeurt het wel eens dat er misverstanden opduiken. “Een vaak voorkomende denkfout van hr-afdelingen is dat ze ervan uitgaan dat werkplekleren gelijkstaat met het stopzetten van je werkactiviteit om daarna iets te leren via bijvoorbeeld microlearning of op een leerplatform”, zegt Conrad Gottfredson. “Maar werkplekleren is het proces waarbij medewerkers leren terwijl ze werken. In plaats van het werk te onderbreken voor een training, wordt leren geïntegreerd in de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. Als je op dat moment tegen een probleem aanloopt, helpt een digitale coach, een FAQ-pagina of een handleiding je weer op weg. Dit wordt bij leerexperten ook performance support genoemd: gerichte ondersteuning die het leren ondersteunt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden.”

Deze manier van leren biedt heel wat voordelen. Zo is er efficiëntie en tijdswinst. Door het leren te integreren in de dagelijkse werkzaamheden, kunnen medewerkers nieuwe vaardigheden en kennis opdoen zonder dat ze hun reguliere taken onderbreken. Daarnaast is de kennis meteen direct toepasbaar, wat betekent dat medewerkers er de relevantie van inzien. Tot slot zijn medewerkers vaak meer gemotiveerd om te leren als ze ervaren dat leren een directie positieve impact heeft op het goed uitoefenen van hun opdracht.

Het einde van formele opleidingen?

Als werkplekleren zoveel voordelen biedt, zouden we klassieke opleidingen dan niet gewoon beter afschaffen? Het antwoord is neen. In sommige situaties is het slimmer in formele opleidingen te blijven voorzien. “Als je je het niet kan permitteren om fouten te maken, raad ik aan om kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een veilige formele leersetting”, zegt Conrad Gottfredsson. “Ik start altijd een critical impact of failure-analyse. We bekijken wanneer het al dan niet verantwoord is om potentieel fouten te maken tijdens het werk. In die gevallen waar we het ons niet kunnen permitteren, is het slimmer aan het leren te gaan in een klassieke, veilige setting. In alle andere gevallen is leren tijdens het werk aangeraden. Op deze manier ontstaat een blend tussen werkplekleren voor zaken waar de impact van uitschuivers niet groot is en formele opleidingen waarbij performance support wordt meegegeven ter ondersteuning van het uitoefenen van de activiteiten eens we terug op de werkplek zijn.”

Conrad benadruk dat on-the-jobondersteuning cruciaal is voor de leertransfer na de formele opleiding. “Als de verworven competenties tijdens een opleiding niet worden toegepast en herhaald in de werkcontext, zijn ze gedoemd het daglicht nooit te zien. Dat maakt ook dat performance support en toepassen van het geleerde het succes bepalen.”

Werkplekleren bij leiderschapsontwikkeling?

Performance support helpt medewerkers bij het oplossen van problemen tijdens het uitoefenen van het werk. Hiertoe worden taken grondig geanalyseerd. Elke stap in het uitoefenen van een taak wordt beschreven om in de nodige ondersteuning te voorzien. Voor uitvoerende of technische taken, zoals het creëren van een Excel-tabel of het aanzetten van een machine, zijn de stappen zichtbaar en makkelijk in kaart te brengen. Maar voor ‘denkwerk’ is dat andere koek. Ik vroeg aan onze expert op welke manier hij leiderschap integreert in werklplekleren.

“Dat is een goede vraag. Ongeveer 70 procent van werkplekleren ondersteunt het ontwikkelen van soft sills. In feite is leiderschap tonen niet meer of minder het uitvoeren van taken waarbij, naast procedures, ook mentale beslissingen worden genomen. Om taakondersteuning te voorzien voor leiders, lijsten we de competenties, gewenst gedrag en bedrijfswaarden op. Zo zal een leider bijvoorbeeld regelmatig gesprekken met medewerkers moeten voeren. Voor deze specifieke context maken we dan de vertaling van de bedrijfswaarden naar gewenst gedrag. Door het zo concreet mogelijk te maken, kunnen we just-in-time ondersteuning aanbieden die de leider vlak voor zo’n gesprek ter hand kan nemen.”

Meer dan een trend

Conclusie: werkplekleren is meer dan een trend. Het is een krachtige leerstrategie die niet alleen een motivatieboost geeft aan de lerende die zijn probleem in geen tijd oplost, maar tegelijk ook erg effectief en efficient is.

Meer informatie op https://www.applysynergies.com

Van buzzword naar de échte betekenis van werkplekleren