Elke Van Hoof ontwikkelde efficiënte en effectieve burn-outtherapie

7 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Elke Van Hoof ontwikkelde efficiënte en effectieve burn-outtherapie

Elke Van Hoof ontwikkelde een burn-outtherapie die dubbel zo snel resultaat oplevert als de gangbare therapieën. De therapeute en professor aan de VUB baseert haar therapie ‘Insourcing’ op technieken uit de traumapsychologie. Die zou mensen na gemiddeld 92 dagen weer aan het werk helpen.

In een persbericht vertelt Elke Van Hoof dat ze vaststelde dat veelgebruikte psychologische technieken (zogenoemde Eye Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR) voor traumatherapie ook heel erg effectief kunnen zijn bij de behandeling van burn-out.

EMDR is gebaseerd op het gegeven dat traumatiserende herinneringen steeds weer opduiken in ons kortetermijngeheugen. Als men dat laatste oordeelkundig voorziet van andere prikkels op die momenten, krijgt de traumatiserende ervaring minder impact.

De VUB-professor en experte van de Hoge Gezondheidsraad merkte dat er bij patiënten met burn-out "net als bij traumapatiënten een onevenwicht is tussen gevoel en logisch redeneren. Ze weten objectief wel dat ze het rustiger aan moeten doen en niet bang moeten zijn, maar dat komt niet overeen met hun emoties. Door traumatechnieken toe te passen, brengen we dit weer in balans”. Ze professionaliseerde deze aanpak drie jaar geleden als ‘Insourcing’. Ze biedt de therapie aan via haar privépraktijk Huis voor Veerkracht.

Werkhervatting als focus

Een andere belangrijke succesfactor van de therapie is werk als onderdeel van herstel. Bij Insourcing is werkhervatting een focuspunt, vanaf de start van de behandeling. Uit een pilootproject blijkt dat de directe focus op werk geen barrière vormt voor de behandeling, maar integendeel, zeer goede resultaten oplevert. “Een belangrijke stap in het traject is net weer die zingeving vinden. Je kan niet volledig herstellen als je je niet nuttig voelt. Dus wij behandelen in eerste instantie de werkonbekwaamheid. We gaan eerst stabiliseren en pas dan gaan we het probleem analyseren, als mensen zelf mee oplossingen kunnen zoeken”, verklaart Van Hoof.

Binnen drie maanden opnieuw aan de slag

Deze nieuwe Insourcingtechniek levert naar eigen zeggen "spectaculaire resultaten" op. De aanpak vermindert emotionele klachten en cognitieve vermoeidheid en verbetert het herstelvermogen.

Van de ruim vierhonderd afgesloten dossiers tijdens de pilootfase, werden er honderd dossiers geselecteerd voor analyse. Meer dan 70 procent is weer aan het werk gegaan op het moment van de analyse. Ter vergelijking: het meest innovatieve project in de eerstelijnszorg tot op heden in het Verenigd Koninkrijk zorgde voor 50 procent werkhervatting.

Bovendien gingen mensen sneller weer aan de slag: gemiddeld na 92 dagen of drie maanden al. Dat is dubbel zo snel dan de 189 dagen die tot nu toe als gemiddelde golden.

Helft terug aan de slag bij zelfde werkgever

Best opmerkelijk is dat een derde van de werknemers zelfs onmiddellijk weer voltijds aan het werk kan en bijna de helft minstens halftijds.

Hoewel je mogelijk zou verwachten dat veel werknemers zouden kiezen voor een nieuwe start bij een nieuwe werkgever, blijft de helft bij dezelfde werkgever. En dit ook zonder herval. Minder dan 1 procent van de patiënten die Elke Van Hoof de voorbije twee jaar behandelde, is hervallen en dit om redenen die buiten de controle van de medewerker of de hulpverlener vielen.

Vergeet 'retentie'

Al kunnen ook werkgevers zeker nog een extra steentje bijdragen, volgens Van Hoof. “We moeten vooral het idee van ‘retentie’ laten varen”, stelt ze. “We moeten onze bedrijven eerder zien als ‘living labs’, als een samenspel van constant evoluerende mensen die bijdragen tot een geheel, maar ook op het goede moment afscheid nemen als hun pad niet meer overeenstemt.”

Elektronisch Insourcingnetwerk van gespecialiseerde psychologen

Insourcing wordt ondersteund met een elektronisch platform dat toelaat om het hele traject te automatiseren en waardoor men actuele data kan vergaren. De deelnemers worden automatisch toegewezen aan de dichtstbijzijnde psycholoog die binnen de 48 uur contact opneemt om een afspraak in te boeken. Dit kort wachttijden in voor de patiënt en bespaart de huisarts de zoektocht naar de juiste specialist.

“Voor het eerst kunnen we de loopbaan van mensen met burn-out volgen tijdens hun ziekte. Dit zorgt voor een veel betere en snellere zorgverlening”, aldus de VUB-prof. “Verder bevat het systeem een signaalfunctie wanneer de tevredenheid daalt of onder de acht op tien zit. Dit om de best mogelijke kwaliteit te garanderen en eventuele mismatchen snel te detecteren.”

Inmiddels zijn er speciaal opgeleide psychologen verspreid over heel België. “Insourcing kan dus perfect breed uitgerold worden over heel het land.”

Besparing van 100.000 euro per medewerker

Volgens Van Hoof valt hier veel te besparen. Er zijn steeds meer mensen met een psychische aandoening met een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dat zou ons jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro kosten volgens cijfers van het Riziv. Er is een algemene consensus dat de kost van een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is ongeveer duizend euro per dag bedraagt. Dit omvat directe kosten (gewaarborgd loon) en indirecte kosten (reorganisatie, tijdelijke vervanging, vermindering van de kwaliteit van de service, overuren, …).

Als je dan ermee rekening houdt dat met de traditionele behandelingen de patiënt gemiddeld 189 dagen nodig heeft voor een terugkeer naar de werkvloer, waar dat bij Insourcing slechts 92 is, zie je dat de therapie het potentieel heeft om 100.000 euro per medewerker te besparen. 

Kostprijs

De berekening gaat uit van een kostprijs per therapie van 4000 tot 5000 euro 'in het allerslechtste geval'. Burn-out kent gradaties en de kostprijs is hoger voor iemand die al in een verder stadium last heeft van de aandoening. Daardoor is de periode vanaf dag 1 van werkonbekwaamheid tot de terugkeer uiteraard langer. Er zijn al bedrijven die hun medewerkers deze therapie aanbieden.

Voor een volgende stap kijkt Elke Van Hoof naar de politiek. Ze is naar verluidt in gesprek met toppolitici van de grootste Vlaamse partijen om hun steun te krijgen voor de brede implementatie van de techniek in de volgende legislatuur. "Dus we hopen dat we binnenkort heel wat meer patiënten sneller en duurzamer weer aan het werk kunnen helpen”.

Elke Van Hoof biedt binnenkort een whitepaper aan over de methode.