Privacyverklaring

Agoria: Met haar loonakkoord speelt de regering Sinterklaas, maar bedrijven krijgen de Zwarte Piet

28 november 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Agoria

Technologiefederatie Agoria is niet te spreken over het loonakkoord dat de federale regering vandaag heeft afgeklopt. Er komt een cheque tot 750 euro. Of de premie uitbetaald wordt, moet onderhandeld worden tussen vakbonden en werkgevers, eerst op sectorniveau en daarna eventueel nog op bedrijfsniveau.

Bart Steukers, ceo van technologiefederatie Agoria, wijst erop dat de lonen van zijn leden al 5,7 procent sneller stijgen dan bij onze handelspartners en dat onze competitiviteit alle dagen verder achteruit gaat.

Loonnormwet uitgehold

Volgens de loonnormwet, de zogenaamde Wet van ’96, wordt de loonnorm dan op nul gezet en zal de regering bijkomende maatregelen nemen om onze competitiviteit te beschermen. Maar de regering geeft iedereen die in een bedrijf werkt dat winst maakt, perspectief op een premie. Die zou neerkomen op een percentje extra bovenop de automatische loonindexatie. De regering gaat daarmee in tegen haar eigen wet en haar eigen regeerakkoord. “De regering speelt hier voor Sinterklaas en de bedrijven krijgen de Zwarte Piet toegeschoven”, zo concludeert Bart Steukers.

Schade beperken

Het verzoeningsvoorstel wordt nu opnieuw voorgelegd aan de vakbonden en werkgevers. Als die er niet uit raken, beslist de regering zelf. “Indien dit bemiddelingsvoorstel ook de definitieve beslissing zou worden, dan zullen wij als constructieve sectororganisatie met de sociale partners samenzitten en bekijken hoe we zo weinig mogelijk verdere schade kunnen berokkenen aan ons economisch weefsel”, aldus nog Bart Steukers.