Britse bedrijven laten rapportering over loonkloof achterwege

13 april 2021
Britse bedrijven laten rapportering over loonkloof achterwege

De Britse denktank voor het vak hr en ontwikkeling CIPD ziet teleurgesteld hoe veel Britse bedrijven hun rapportering laten vallen over hun genderneutraal loonbeleid. De overheid hief de verplichting tijdelijk opgeheven.

Sedert vijf jaar zijn grote Britse bedrijven verplicht om te rapporteren over hun loonkloofbeleid. De Britse hr-denktank Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) analyseerde de cijfers van jaar tot jaar en stelde vast dat de mediaankloof nauwelijks evolueert. Ze bedroeg 12,8% (per pond loon voor de mediane mannelijke medewerker kreeg zijn vrouwelijke tegenhanger 87 pence). Dat cijfer evolueerde nauwelijks sedert de eerste verplichte rapporten vijf jaar geleden. Dat vinden de studaxen van CIPD niet noodzakelijk een probleem, omdat ze er van uit gaan dat bedrijven hun beleid wel aanpassen, maar dat er wat tijd over gaat om de effecten daarvan te zien in de globale cijfers.

Uitstel

Maar de CIPD is wel teleurgesteld over een scherpe daling van het aantal werkgevers dat cijfers rapporteert: 10.833 in 2018, nog 6.150 in 2019 en 2.440 in 2020. Die terugval is wellicht toe te schrijven aan de verplichting die eerst werd opgeheven en daarna uitgesteld, zo beseft Charles Cotton. De senior reward and performance adviser van de CIPD stelt zich echter wel vragen bij de overtuiging van sommige werkgevers. “Rapportering is een integraal deel van de strategie voor faire verloning en zonder rapportering hebben werknemers geen deugdelijk instrument om in te schatten hoe fair werkgevers aanwerven, managen, ontwikkelen en verlonen. We willen de organisaties die nog niet rapporteerden aansporen om hun cijfers voor 2020 alsnog te geven, in plaats van te wachten tot oktober. De pandemie treft vrouwen overigens verhoudingsgewijs financieel zwaarder, dus dat maakt het nog belangrijker dat rapportering over genderverloning naar boven schuift op de agenda van werkgevers.”

Gender pay gap for 2020 the same as 2018, CIPD analysis shows