Privacyverklaring

CO2-uitstoot bedrijfswagens daalt verder

1 augustus 2019
Tekst
Jo Cobbaut

Bedrijfswagens stoten vandaag 17% minder CO2 uit dan zeven jaar geleden. Die nieuwe bedrijfswagens zijn overigens 22% duurder. Maar ondanks de druk van de talentschaarste, stijgt het aantal bedrijfswagens niet.

HR-dienstverlener Acerta ziet in hun berekeningen opnieuw wat het eerder al zag: de groep van mensen met een bedrijfswagen is de laatste jaren gestagneerd. Dirk Wijns, director Acerta Consult: “De redenering dat de arbeidskrapte druk zou zetten op de verloning en dat dat de salariswagen populairder zou kunnen maken, is niet correct. Tegelijk kreeg de groeiende aandacht voor het bewuster omgaan met mobiliteit op de arbeidsmarkt concreet vorm, onder meer via het mobiliteitsbudget en het stijgende gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsing.”

CO2-uitstoot 6% beter dan particulier én dalend

Febiac, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie, becijferde dat de nieuw-ingeschreven auto’s door particulieren gemiddeld 119,2 gram CO2 uitstoten. Voor bedrijfswagens lag die op 112 gram. 6% lager dus.

Acerta stelt over alle bedrijfswagens in haar data die in 2018 rondreden – dus niet alleen de nieuwe - een gemiddelde CO2-uitstoot vast van 117,85 gram. Dit is lager dan de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe particuliere wagens. Die 117,85 CO2-uitstoot is het voorlopige resultaat in een dalende lijn, want de voorbije zeven jaar (2012-2019) – is de CO2-uitstoot van bedrijfswagens almaar gedaald, ondertussen met goed 17%. De winst zit vooral bij de firmawagens die gemiddeld het meest uitstootten.

Dirk Wijns, director Acerta Consult, concludeert alvast dat we moeten opletten met scenario's waarin particuliere wagens bedrijfswagens zouden vervangen.

Jonger bedrijfswagenpark is groener

Dirk Wijns wijst er ook op dat bedrijfswagens gemiddeld ‘jonger’ zijn dan particuliere. De eerste worden ongeveer om de vier à vijf jaar vervangen, terwijl met een particuliere auto vaak wordt gereden tot hij ‘op’ is. "De prijs van auto’s speelt daarin zeker een rol.”

Nieuwe wagens zullen steeds een lagere CO2-uitstoot hebben dan de vorige generatie; veelal zullen nieuwe wagens ook meer technologische vernieuwingen bevatten die de verkeersveiligheid – ook van zwakkere weggebruikers – ten goede komt.

Werkgever betaalt meer

Die nieuwe auto’s zijn gemiddeld bijna 22% duurder geworden qua catalogusprijs. Acerta berekende de catalogusprijs van een bedrijfswagen, exclusief btw en vóór kortingen: de mediaan in 2019 komt uit op € 30.152,89, in 2012 was dat nog € 24.793,39. Als de verwachte transitie naar elektrische en hybride wagens er komt, zal die prijs verder stijgen.

Werknemer betaalt zowat hetzelfde

En de werknemer? Die betaalt belastingen op het voordeel van alle aard voor het private gebruik van zijn firmawagen. Dit voordeel wordt net vastgesteld op basis van enerzijds de CO2-uitstoot van de wagen (dalend) en anderzijds de catalogusprijs van de wagen (stijgend). Voor de werknemer bleef gemiddeld de kostprijs van zijn firmawagen de voorbije jaren gelijk.

De vraag is nu hoe de werknemer zal rekenen als hij de bredere opties van het mobiliteitsbudget aangeboden krijgt, besluit Acerta.