“De competentiematrix staat centraal”

30 augustus 2021
“De competentiematrix staat centraal”

De hr-processen van de Vandemoortele-groep worden gestroomlijnd in een overkoepelend platform. Dat steunt voornamelijk op SAP SuccessFactors, maar werd aangevuld met modules op maat van het bedrijf. De focus ligt momenteel op de verdere uitrol van het performance- & developmentmanagement.

Het hr-departement van voedingsbedrijf Vandemoortele gebruikt de SAP SuccessFactors-module performance- & developmentmanagement intensief. Die vormt de ruggengraat die internationaal wordt uitgerold op alle niveaus, voor alle kaders, bedienden en arbeiders. Elke medewerker heeft toegang tot zijn of haar persoonlijke gegevens en zijn performance- & developmentplannen, en kan zo de eigen professionele ambities verduidelijken. Voor de arbeiders verloopt dit vooral via hun smartphone.

Vandemoortele heeft 4.200 vaste medewerkers die volgens het seizoen aangevuld worden met 800 tot 900 tijdelijke medewerkers. De hr-strategie is samengevat in de slogan People for growth. Growth for people. Vandemoortele wil de juiste, competente mensen hebben met het passende engagement. Omgekeerd wil het bedrijf maken dat werknemers gelukkig zijn in hun job. Het digitale platform zal hen ook helpen in hun professionele reis.

Marc Croonen, chro van Vandemoortele: “We zorgen ervoor dat we de juiste medewerkers op de juiste plaats hebben. We evalueren de situatie van en met elke medewerker – van kader tot arbeider – en kijken of hij of zij nu én in de komende jaren beschikt over de juiste competenties voor de organisatie, en voor de betrokkene zelf. De logica is People for growth. Growth for People. Wat kunnen wij als organisatie bieden aan de medewerker en wat verwacht de organisatie van de medewerker?”

Competentiebeheer

Hr-medewerkers en leidinggevenden spreken vaak over competenties, maar in het verleden was de aanpak heel generiek en sterk gericht op kaderleden, helemaal niet geschikt voor arbeiders. Daarom heeft het bedrijf een competentiebeheerstool ontwikkeld op basis van een functionaliteit die Flexso al in zijn portefeuille had. “Voor de arbeiders zijn we begonnen met het capteren van de verwachtingen van de leidinggevenden in de fabrieken. Daar zijn de benodigde competenties heel concreet, divers en afhankelijk van het type productie én de verschillen in het machinepark. Met het nieuwe systeem kunnen de teamchefs en siteverantwoordelijken de dagelijkse bezetting beheren en tegelijk ook een zicht krijgen op de toekomstige operationele noden. In een volgende stap capteerden we de competenties van de commerciëlen, maar daar gaan we minder decentraal te werk. We leggen de gewenste competenties meer strategisch vast en houden daarbij meteen rekening met langetermijntrends en -plannen.”

“Flexso ontwikkelde al eerder een eigen competentiematrix voor een ander bedrijf. Deze is verder verfijnd zodat die volledig past bij de behoeften van Vandemoortele”, zegt Bart Van Hove, Compentence Lead bij Flexso for People.

Marc Croonen: “Die matrix staat echt wel centraal, omdat die verbonden is met de ‘professionele reis’ en de continue opvolging van de performance- & ontwikkelingsdoelstellingen.”

Learning management

Het bedrijf heeft tegelijk ook de module voor het opleidingsbeheer ingevoerd. “Dat platform noemen we de Vandemoortele Academy. We willen beter plannen en bijhouden wat er gebeurt op het vlak van opleiding. Die implementatie loopt nog, maar we hebben nu al een betere kijk op wat er op het vlak van opleidingen allemaal loopt doorheen de hele organisatie, in de verschillende departementen, in de verschillende landen. Dergelijke informatie konden we vroeger heel moeilijk krijgen. Samen met Flexso breiden we dat nu uit om ook de financiële planning en opvolging van de opleidingen te verbeteren.”

Er is een heel breed aanbod van opleidingen, gaande van heel korte sessies tot twee jaar lang lopende opleidingstrajecten. Daarnaast is er een continu aanbod van e-learnings. Hiervoor opteert Vandemoortele om samen te werken met twee externe aanbieders: Linkedin en Bookboon. “Linkedin is een selectievere optie die we alleen toelaten voor een beperkte groep. Bookboon is beschikbaar voor alle medewerkers. Het is wat minder gestructureerd dan Linkedin, maar veel democratischer op het vlak van prijs zodat we het aan iedereen kunnen aanbieden. Medewerkers kunnen in korte sessies zichzelf bijscholen. En ze doen dat ook intensief. Op enkele maanden tijd heeft al de helft van de medewerkers een of meer modules gedownload. Bovendien zien we dat ze vaak terugkomen”, zegt Marc Croonen.

Eigen content

Naast de externe e-learnings gebruikt Vandemoortele een eigen platform om zelfgemaakte digitale content aan te bieden. Dat is nog versterkt door de covid-19-crisis. “We kiezen steeds meer voor hybride leren met een mix van verschillende lesvormen, individuele sessies, sharing cafés en digitale workshops, naast de klassikale aanpak. We zien ook dat die korte digitale sessies nu vaak spontaan geconsulteerd worden. Wat ook helpt, is dat we communities creëren, waar de participanten gerichte sessies aangeboden krijgen. Het leiderschapsprogramma bijvoorbeeld bestond al, maar dankzij de digitalisering kunnen we het nu veel continuer maken met deelnemers uit de verschillende landen. In ieder geval is het digitale leren de toekomst. We gebruiken de klassikale lessen nu meer om de mensen nog eens samen te brengen, bepaalde specifieke oefeningen te doen en te netwerken.”

En uiteraard zijn er ook leermomenten. Vandemoortele wilde ook voor de arbeiders een digitaal communicatieplatform invoeren en dacht daarbij aan Microsoft Teams dat de bedienden al gebruikten. Het bleek te duur om dat voor iedereen uit te rollen. “Daarom opteerden we voor het sociale-mediaplatform van SAP (SAP Jam) dat standaard deel uitmaakt van SuccessFactors. Maar daar hebben we problemen gekend op het vlak van technologie en adoptie. Stilaan zijn die opgelost en achter de rug. De belangrijkste les voor ons is dat we nog meer interactie moeten aangaan met die eindgebruikers. Zo zullen we beter weten wat zij precies willen, hoe ze een tool ervaren en hoe ze die zouden verbeteren”, zegt Marc Croonen.