De robot heeft u nodig

24 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut
De robot heeft u nodig

Digitalisering en automatisering worden de norm. Het HR-management moet dus mee. Niet alleen talent vinden wordt moeilijker, het talent moet ook goed gevormd worden. In zijn rapport Humans wanted : The Robots need youformuleert ManpowerGroup zeven tips om mens en machine beter te laten samenwerken in een leercultuur.

1 - Laat leiders leren stimuleren

De zaakvoerders moeten de aanjagers van de verandering en de innovatie zijn. Ze moeten een trainingscultuur stimuleren als ze willen dat hun bedrijf een plaats wordt waar men veel kan leren. Enkel zo kan je inspelen op de snelle evolutie van competenties.

2 - Vrouwen zijn een essentieel deel van de oplossing

Vrouwen maken de helft van de actieve bevolking uit en hebben sinds 2017 vaker een diploma dan mannen. Het is dus van essentieel belang een cultuur te bevorderen die vrouwen de ruimte geeft om tot ontbolstering te komen. Wat voor vrouwen werkt, werkt overigens voor iedereen.

3 - Begrijp de aspiraties van uw werknemers

Tegen 2025 zullen de millennials en de Generatie Z (jongeren geboren na 1995) meer dan twee derde van de wereldwijde actieve bevolking uitmaken. Bedrijven moeten zich aanpassen aan deze jonge professionals. Ze moeten meer gevarieerde en flexibele werkmodi aanbieden, van een arbeidsovereenkomst voor een specifieke opdracht over de uitzendovereenkomst tot deeltijds vast werk. Dat is wat 87% van de actieve bevolking van de bedrijven verwacht.

4 - Ken precies de capaciteiten van uw werknemers

Bedrijven moeten steunen op evaluatie, het gebruik van exacte en bijgewerkte gegevens en op hulpmiddelen voor de voorspelling van prestaties om hun werknemers in te zetten waar ze het meest efficiënt zijn. Ze moeten ook vermijden dat competenties te fel worden afgebakend.

5 - Train op maat

Bedrijven moeten overstappen van trainingsmethoden in grote groepen, naar gerichte, omkaderde benaderingen op basis waarvan hun werknemers de strategische competenties kunnen verwerven die extern zo moeilijk te vinden zijn.

6 - Focus op de menselijke kwaliteiten

Bedrijven moeten hun HR-strategieën verfijnen, zodat ze rekening kunnen houden met het feit dat menselijke kwaliteiten moeilijker te ontwikkelen zijn dan technische competenties.

7 - Geef de mens de sleutel om het beste uit technologie te halen

Bedrijven moeten hun werknemers voortdurend bijscholen en talenten kneden. Ze moeten de competenties die ze nodig hebben om van menselijk talent de perfecte aanvulling op machines te maken, analyseren en herevalueren.