Duitsers blijven evenveel telewerken

5 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
ifo institut

Het aandeel werknemers dat van thuis uit werkt in Duitsland viel slechts heel weinig terug tijdens de zomer. Thuiswerken lijkt zijn definitieve plek te hebben en te houden.

Het aandeel thuiswerkers bleef op 24,5 percent in augustus, tegenover 24,9 percent in april, zo becijferde de onderzoeksinstelling ifo Institute. “De verplichting om mensen van thuis te laten werken, viel al weg in maart, maar het aandeel werknemers die dat ook doet, viel slechts minimaal terug. Blijkbaar hebben bedrijven en werknemers zich het afstandswerken eigen gemaakt voor de lange termijn,” zo concludeert Jean-Victor Alipour van het ifo Institute. “Overheidsregulering en werk-van-thuis-programma’s de komende herfst zullen wellicht nog weinig extra effect hebben.”

Anderzijds verbergt het gemiddelde grote verschillen tussen sectoren. Management consultancies hebben ruim 71,5 percent thuiswerkers, it-diensten 71,3 percent en informatieverstrekkende diensten 70,6 percent.

Helemaal onderaan die rangschikking staan sectoren zoals hout- en stroverwerkende bedrijven en aanbrengers van bekledingen (4,0 percent), gast- (1,7%) en hotelbedrijven (1%)