Europese Commissie wil loontransparantie afdwingen met bewijslast en boetes

8 maart 2021
Beeld
Shutterstock
Europese Commissie wil loontransparantie afdwingen met bewijslast en boetes

De Europese Commissie wil gelijk loon voor gelijk werk. Ze legt voorstellen van wetgeving op tafel rond transparantie en afdwingbaarheid. Werkgevers zouden bewijslast krijgen en boetes en sancties riskeren.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, rekent gelijk loon voor gelijk werk tot haar politieke prioriteiten: “En gelijke beloning vereist transparantie. Vrouwen moeten weten of hun werkgevers hen eerlijk behandelen. En waar dit niet het geval is, moeten zij de macht hebben om terug te vechten en hun recht te halen.” `

Transparantie en handhaving

Het wetgevingsvoorstel richt zich op twee kernelementen van gelijke beloning: maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van beloningstransparantie en slachtoffers van beloningsdiscriminatie een betere toegang tot de rechter te bieden.

Beloningstransparantie

  • Beloningstransparantie voor werkzoekenden – werkgevers zullen in de gepubliceerde vacature of vóór het sollicitatiegesprek informatie moeten geven over het aanvangssalaris of de aanvangsschaal van de beloning. Werkgevers mogen potentiële werknemers niet vragen hoeveel zij in eerdere arbeidsverbanden verdienden.
  • Recht op informatie voor werknemers – werknemers krijgen het recht hun werkgever om informatie te vragen over hun individuele beloningsniveau en de gemiddelde beloningsniveaus, uitgesplitst naar geslacht, voor categorieën van werknemers die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten.
  • Rapportage met betrekking tot het beloningsverschil – werkgevers met ten minste 250 werknemers moeten informatie bekendmaken over de beloningskoof tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in hun organisatie. Voor interne doeleinden moeten zij ook informatie verstrekken over het beloningsverschil tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten.
  • Gezamenlijke beloningsevaluaties – als uit de beloningsrapportage blijkt dat er sprake is van een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van ten minste 5 % en de werkgever die kloof niet kan rechtvaardigen op grond van objectieve, genderneutrale factoren, moet hij in samenwerking met vertegenwoordigers van de werknemers een beloningsevaluatie uitvoeren.

Betere toegang tot de rechter voor slachtoffers van beloningsdiscriminatie

  • Compensatie voor werknemers – werknemers die beloningsdiscriminatie op grond van geslacht hebben ondervonden, kunnen compensatie krijgen. Deze compensatie omvat de volledige uitbetaling van achterstallig loon, alsook daarmee verband houdende bonussen of betalingen in natura.
  • Bewijslast bij de werkgever – het zal voortaan aan de werkgever zijn om aan te tonen dat er géén sprake is van discriminatie op het gebied van beloning.
  • Sancties met boetes – de lidstaten moeten specifieke sancties vaststellen voor inbreuken op de regel inzake gelijke beloning, met inbegrip van een minimumniveau van boetes.
  • Organen voor gelijke behandeling en werknemersvertegenwoordigers kunnen namens de werknemers optreden in gerechtelijke of administratieve procedures en het voortouw nemen bij collectieve vorderingen inzake gelijke beloning.

Haalbaarheid?

De commissie is van oordeel dat het voorstel rekening houdt met de lastige situatie waarin werkgevers momenteel verkeren, met name in de particuliere sector.

De maatregelen zijn evenredig en voorzien in flexibiliteit voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De lidstaten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de beschikbare middelen voor het rapporteren van gegevens.

De beloningsrapportages kosten de bedrijven met ten minste 250 werknemers zo'n 379 tot 890 euro per jaar.

Volgende stappen

Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten en de teksten in kwestie aan de Commissie mee te delen. De Commissie zal de voorgestelde richtlijn na acht jaar evalueren.

Lees ook

Europese Commissie lanceert agenda voor gendergelijkheid