Privacyverklaring

Flexibele MBA voor een betere combinatie met werk en gezin

20 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Andrea Piacquadio - pexels

Nogal wat professionals met een bachelor of master op zak, overwegen een MBA-opleiding. Maar in de praktijk starten ze niet omdat ze te veel obstakels verwachten.

Dat blijkt uit een onderzoek bij duizend professionals. Allen hadden een bachelor of master op zak en minstens vijf jaar werkervaring.

Interesse in een MBA

Meer dan een vierde (26%) van de ondervraagden overweegt een Master of Business Administration te volgen naast het werk. Maar bijna de helft (49%) denkt dat zo'n opleidingstraject niet of moeilijk te combineren is met de job en het gezin.

Meer mannen (40%) dan vrouw (20%) hebben belangstelling voor een MBA. Ook bij universitairen ligt de interesse hoger dan gemiddeld (33%).

Opvallend is wel dat ondanks de grote interesse in een MBA maar een op de vijf (19%) zegt precies te weten wat zo'n opleiding inhoudt.

Een MBA of Master of Business is een academisch opleidingstraject dat professionals de kennis en tools geeft om strategische visie te ontwikkelen en als manager te groeien, zodat ze echt impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een bedrijf.

Motivatie

Ruim drie op de vier professionals (76%) is ervan overtuigd dat bijscholing gedurende heel de loopbaan nodig is.

Hoger opgeleide professionals onderschrijven hiermee ‘levenslang leren’ waar de overheid erg op inzet.

Hoofdmotieven voor een MBA zijn

  • persoonlijke ontplooiing (29%) (32% voor 25 - 35 jaar, 24% voor vijfenveertigplussers;
  • de huidige job beter doen (23%);
  • ‘meer carrièremogelijkheden’ (22%);
  • strategische visie is ontwikkelen (30%) van de postuniversitairen; bij bachelors ligt dit beduidend lager (11%).

Drempels

Hoewel er een grote interesse is, zijn er toch wel een aantal remmen waardoor professionals niet aan een MBA beginnen.

Bijna de helft (49%) denkt dat zo'n opleidingstraject niet of moeilijk te combineren is met de job en het gezin.

Velen (42%) geloven dan weer dat een MBA te duur is en niet binnen hun financiële mogelijkheden ligt.

Ze twijfelen ook of ze op voldoende steun kunnen rekenen van de werkgever.

Voor bijna twee derde (61%) is de steun vanuit het bedrijf een belangrijke sleutel om een MBA succesvol af te werken.

Omdat een aantal belemmeringen hen tegenhoudt om daadwerkelijk de stap te zetten, lanceert NCOI Learning binnenkort zijn eigen flexibele MBA-programma. Dat ondersteunt de combinatie werk, gezin en studeren maximaal.