Privacyverklaring

Gen Z en millennials zien nog altijd weinig positieve impact van bedrijven

5 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Devin Avery - Unsplash

Slechts een minderheid van zowel Gen Z (36%) als millennials (30%) gelooft dat het bedrijfsleven een ‘zeer’ tot ‘goede’ positieve impact heeft op de maatschappij. De onderzoekers van Deloitte troosten zich in het gegeven dat dat geloof in 2022 nog veel lager zat. Onze jongste generaties verwachten een stuk meer op het vlak van welzijn en aandacht voor het milieu.

De onderzoekers achter het jaarlijkse onderzoek van Deloitte blijven positief. Zij concluderen dat werkgevers ‘vooruitgang boeken’ in de ogen van leden van Gen Z (1995-2004) en millennials (1983-1994). “Beide generaties zijn opnieuw meer overtuigd van de positieve maatschappelijke impact die bedrijven hebben. Vooral bij millennials is er een merkbare positieve ommekeer na de gevoelens van teleurstelling van vorig jaar.”

Bron. Deloitte

Nathalie Vandaele, human capital leader bij Deloitte België: "Belgische Gen Z's en millennials streven ernaar te werken voor werkgevers die hen in staat stellen het verschil te maken, die hun mentale welzijn ondersteunen en die actief luisteren naar en inspelen op hun zorgen. Organisaties die de kans grijpen om samen te werken met hun werknemers zullen veerkracht stimuleren en actiegerichte verandering implementeren."

Kosten van levensonderhoud

Sinds de pandemie zijn de kosten van levensonderhoud een belangrijke bezorgdheid  geworden voor beide generaties. In 2019 rangschikten millennials inkomensongelijkheid als hun vierde grootste zorg. Vandaag staat financiële stabiliteit op de eerste plaats voor 38% van Gen Z en 43% van de millennials, gevolgd door klimaatverandering.  Bijna 50% van de Gen Z's en 38% van de millennials zeggen dat ze van loon tot loon leven.

Hoewel deze zorgen kunnen worden beschouwd als een versterkt teken des tijds, wijst het rapport op een aanhoudende trend om werkpatronen rond deze zorgen te herdefiniëren. 47% van de Gen Z's en 23% van de millennials hebben een tweede betaalde baan naast hun primaire baan, wat een lichte stijging is ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel ze hun roep om een betere balans tussen werk en privé ogenschijnlijk tegenspreken, geloven beide generaties dat het moeilijker zal worden om opslag, promotie of een nieuwe baan te vragen.

Ze stellen belangrijke mijlpalen zoals de aankoop van een huis, of het stichten van een gezin, uit. De financiële toekomst op langere termijn en de dagelijkse financiën behoren tot de belangrijkste redenen voor stress en bezorgdheid.

Flexibiliteit voelt als een afweging

Voor de Belgische respondenten is hybride werken een must. De meerderheid zou van job veranderen mochten ze fulltime op kantoor moeten werken. Gen Z's zijn daar vastberadener (87%) dan millennials (66%).

Slechts 21% van de Gen Z's en 28% van de millennials zijn zeer tevreden met hun huidige balans tussen werk en privé. De roep om flexibiliteitsopties die verder gaan dan hybride werkregelingen, blijft sterk.

Zowel Gen Z als millennials willen dat werkgevers prioriteit geven aan alternatieven, zoals

  • een vierdaagse werkweek,
  • flexibele uren en
  • deeltijdbanen met vergelijkbare carrièremogelijkheden.

56% van GenZ gelooft dat die vraag haalbaar is; bij millennials gelooft maar 38% dat. Over het algemeen zijn beide generaties op hun hoede voor de compromissen die deze alternatieven impliceren op het vlak van financiële stabiliteit en carrièrekansen.

Waarden

Daarnaast zien we dat een baan voor beide generaties niet altijd op de eerste plaats komt. "De rol die werk speelt in het leven van deze generaties wordt herzien. Sinds 2021 zien we een sterke trend onder Gen Z & millennials om bewust te kiezen voor een werkgever en voor werk dat past bij hun overtuigingen, waarden en ethiek. Dit jaar heeft zelfs 44% van de Gen Z's een potentiële werkgever afgewezen omdat deze niet in lijn was met hun waarden".

Mentale gezondheid

Bijna de helft van de Gen Z's (47%) en millennials (46%) is van mening dat de toegenomen aandacht voor geestelijke gezondheid op het werk heeft geleid tot positieve veranderingen op de werkplek. Toch vragen beide generaties nog om meer discussie en actie rond de werkomstandigheden.

Bijna 70% van beide generaties geeft aan dat ondersteuning en beleid op het gebied van mentale gezondheid belangrijk zijn bij het overwegen van een potentiële werkgever. Vergeleken met 2022 voelen millennials zich meer op hun gemak als ze over mentale gezondheid praten.

Het percentage dat zich daar niet prettig bij voelt, is gedaald van 40% naar 32% in 2023. Toch voelt 38% van Gen Z zich nog altijd niet op zijn gemak, vergeleken met 36% vorig jaar.

Intimidatie

Alarmerend is dat 64% van de Gen Z's in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met intimidatie of micro-agressie op het werk. In een opwaartse trend ten opzichte van 2022 zegt 48% van de Gen Z's dat ze een burn-out hebben door de werkdruk. Dat is aanzienlijk hoger dan hun leeftijdsgenoten wereldwijd (32%).

Hier zien de onderzoekers veel ruimte voor verbetering. “Geestelijke gezondheid bevindt zich echt op het snijvlak van persoonlijk leven, werk en maatschappelijke context. Zakelijke leiders kunnen niet alles oplossen, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid om echt de best mogelijke werkomgeving te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien."

Milieu en sociale impact als carrièrekompas

70% van de Gen Z's en 62% van de millennials geven aan dat de milieuprestaties en/of het milieubeleid van een bedrijf belangrijke factoren zijn bij de keuze van een potentiële werkgever.

Belgische respondenten, vooral bij millennials, zijn kritischer op dat vlak dan hun wereldwijde tegenhangers. Zowel Gen Z (68%) als millennials (66%) vinden dat bedrijven meer zouden kunnen doen om consumenten in staat te stellen duurzamere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door hun toeleveringsketen groener te maken.

Slechts zeer weinigen zijn er echt van overtuigd dat bedrijven voldoende actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Er is wel een lichte opwaartse trend sinds vorig jaar. Vooral Gen Z is sceptisch. 57% geeft aan dat de klimaatstrategie de afgelopen jaren minder prioritair is geworden voor hun organisatie door externe factoren.

De Deloitte Gen Z en millennial studie