Privacyverklaring

Gepresteerde uren herstellen, maar langdurig-ziektecijfers stijgen door

8 februari 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock

Het gemiddelde percentage gepresteerde uren in verhouding tot het totale aantal werkbare uren is in 2021 weer gestegen, zij het dan niet tot het niveau van 2019. Het percentage was nog gedaald tot 74,77% in 2019, maar kende een forse terugval tot slechts 66,68% in 2020, uiteraard door de de gezondheidscrisis. Voor het jaar 2021 is het percentage opnieuw gestegen tot gemiddeld 70,59% gepresteerde uren.

Een en ander haalt Partena Professional uit de eigen cijfers. In Wallonië wordt nog steeds het laagste percentage opgetekend (69%), tegenover 70% in Brussel en 73% in Vlaanderen, maar hoe dan ook werden de 3 gewesten nagenoeg even hard getroffen door de gezondheidscrisis. De tijdelijke werkloosheid explodeerde in 2020 van 0,65% in 2019 tot 9,40% het jaar daarop. In 2021 bleef dit percentage hoog, maar daalde het toch opnieuw tot 4,67%.

Stijgend aantal langdurig zieken

Uit de meest recente cijfers van Partena Professional blijkt ook dat het percentage niet gepresteerde uren ingevolge een langdurige ziekte, is gestegen sinds 2016. Het ging van 5,02% naar 6,36% tussen 2016 en 2021 in een bijna constant stijgende curve. Deze niet gepresteerde uren worden volledig betaald door het RIZIV.

De stijging is opvallender in Wallonië, waar het percentage van 5,96% in 2016 toenam tot 7,87% in 2021. Ter vergelijking, dit percentage evolueerde tijdens dezelfde periode van 4,56% naar 5,51% in Brussel en van 4,45% naar 5,36% in Vlaanderen. Dit verschil tussen Wallonië en de twee andere gewesten bestond reeds voor de pandemie.

Vooral in grote bedrijven minder gespresteerde uren

In bedrijven met meer dan 1.000 werknemers zien we het laagste percentage gepresteerde uren (64,9%). De kloof met de kleinere bedrijven werd breder tijdens de gezondheidscrisis, met een percentage gepresteerde uren van slechts 59,8% in 2020. Globaal genomen wordt vastgesteld dat hoe kleiner de omvang van het bedrijf, hoe hoger het percentage gepresteerde uren. Ook het aantal niet-gepresteerde uren als gevolg van ziekte treft voornamelijk de grote bedrijven, met een percentage van 11,66% in 2021.

Horeca het hardst getroffen

De horeca is zonder verrassing de sector met het laagste percentage gepresteerde uren, namelijk 41,16% in 2020 en 48,67% in 2021. De coronamaatregelen en de tijdelijke werkloosheid zijn de belangrijkste verklaring voor deze terugval.

Langdurige ziekten hebben meer gevolgen voor de sector van de overheidsadministraties (9,73% niet-gepresteerde uren wegens langdurige ziekte in 2021) en voor bedrijven die actief zijn in de gezondheids- en de sociale sector (9,95%). De sterkste stijging deed zich voor in de huishoudelijke diensten, waar het percentage nagenoeg verdubbelde sinds 2016 van 2.36% tot 4.54%.