Helft thuiswerkers ‘uitgeput’

13 april 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
IDEWE
Helft thuiswerkers ‘uitgeput’

De helft van de thuiswerkers voelt zich na één jaar telewerk uitgeput en ongeveer evenveel mensen melden rug- en nekklachten. Sommigen worstelen ook met angstgevoelens of stress, of ervaren een negatieve invloed van werk op privé.

Nieuwe cijfers van externe preventiedienst Groep IDEWE leren dat de mengvorm van werken op kantoor en van thuis uit tot nogal wat klachten leidt. Maar liefst 3 op de 4 thuiswerkers ervaren minstens één ernstige psychosociale of fysieke klacht.

De meest in het oog springende zijn

  • uitputting (50% van de thuiswerkers heeft daar last van);
  • rug- en nekpijn (55%);
  • angstgevoelens (20%);
  • stress (16%);
  • een negatieve invloed van werk op privé (15%).

Lode Godderis, CEO van IDEWE, ziet de oorzaken bij verschillende aspecten: “De veel langere schermtijd bijvoorbeeld, nu al onze contacten via videocalls verlopen, maakt de werkweek mentaal erg uitputtend. En rug- en nekklachten zijn typisch voor een verkeerde zithouding in de veelal niet ergonomisch ingerichte thuiswerkplekken.”

Via een online tool waarmee telewerkers hun thuiswerkpost kunnen beoordelen, stelde IDEWE ook vast dat 72% zijn of haar werkplek verkeerd instelt, met nekklachten tot gevolg.

De lange isolatie kan dan weer angstgevoelens en stress opwekken. Het wegvallen van de fysieke woon-werkafstand is oorzaak nummer één van een slechtere mentale balans op.

Hybride werken, maar wel doordacht

Lode Godderis is niettemin “absoluut voorstander van hybride werken. Alleen kunnen we niet naast de enorme psychosociale en fysieke impact van een jaar telewerk kijken. En dus is het enorm belangrijk dat werkgevers het hybride werken vooral slím aanpakken. Daarom verkies ik zelf de termen ‘activity-based’ en ‘human-based’ working – hybride werken. Nu telewerk een langetermijnrealiteit wordt, zijn punten als de inrichting van de thuiswerkplek en de juiste professionele en menselijke omgang met de telewerker belangrijker dan ooit.”

Terug naar kantoor: NOT business as usual

Naast de impact van het telewerken is ook de terugkeer naar kantoor een gevoelig punt. “Werkgevers mogen er niet zomaar van uitgaan dat hybride werken op dat vlak meteen terug business as usual wordt. Denken dat alle werknemers zomaar terug naar kantoor wíllen komen, is niet realistisch. En van de werknemers die dat willen, mogen we niet verwachten dat ze na een jaar telewerk meteen terug op kantoor kúnnen functioneren zoals vroeger,” zo bedenkt IDEWE. Er zijn dus voorbereidingen nodig, meer bepaald rond de drie pijlers van het bekende ‘bricks, bytes & behavior’-model.

Bricks...

Zelf heeft IDEWE vooral rond de eerste en de laatste pijler erg veel expertise opgebouwd. ‘Bricks’ betreft de fysieke werkomgeving. “Aspecten zoals een goede health-safety rating en strenge ventilatienormen zijn daarbij absolute minima”, vervolgt Godderis. “En wie een nieuwe werkplek gaat bouwen of renoveren, pakt dat best aan volgens de meest strikte en moderne gezondheids- en welzijnsnormen. De recent ontwikkelde WELL Building Standard is daar een voorbeeld van.”

Behavior

Op het vlak van behavior zijn er ook tal van evoluties waar je best bij stil staat: moet je bijvoorbeeld niet beginnen te denken in termen van flexibel taakgericht plannen in plaats van op de ouderwetse manier werkuren te tellen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat de tijd die we nog op kantoor spenderen, maximaal tot co-creatie leidt? Een algemene trend die zich nu al aftekent, is dat de werkplek een heel andere invulling en inrichting gaat krijgen. Zo evolueren we weg van de landschapskantoren richting ‘energy & meeting spaces’. En doorheen dat alles hebben ook de ‘bytes’ – de technologie dus – hun rol  te spelen.”