Het coronavirus en overmacht

25 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Het coronavirus en overmacht

Het coronavirus kan natuurlijk ook uw werknemers treffen. Wat als ze hun werk niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan bevoorrading? Of als ze in het buitenland worden vastgehouden?

Overmacht

Catherine Mairy, legal expert bij Partena Professional, heeft weet van werknemers die momenteel niet in staat zijn om hun job uit te oefenen doordat de levering van hun product tijdelijk niet meer gegarandeerd is. Zij kunnen in principe een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen. Catherine Mairy verwijst naar de federaal minister van Werkgelegenheid Nathalie Muylle (CD&V) en haar persbericht van 6 februari. Dat zegt dat het tijdelijke onvermogen om bepaalde werknemers in dienst te stellen als overmacht gekwalificeerd kan worden. De werkgever moet in dat geval bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor zijn vestigingsplaats een dossier indienen met bewijzen van overmacht en de aanwezigheid van een verband tussen het coronavirus en de overmacht.

Gestrand

Overmacht geldt ook voor een werknemer die in het buitenland gestrand is en niet kan terugkeren naar België omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is. Hetzelfde geldt als de werknemer na zijn repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.

"Als een werknemer een bepaalde stad niet mag verlaten, zoals bijvoorbeeld in Italië, wordt er ook van uitgegaan dat hij of zij in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid, naar analogie met het geval van annulering van een vlucht of een treinreis", zegt legal expert Catherine Mairy.

Besmet = ziek

Als evenwel een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen omdat hij of zij lijdt aan het coronavirus, zal dit hoogstwaarschijnlijk worden gelijkgesteld aan een andere ziekte. "De werkgever zal dus een gewaarborgd loon van één maand aan zijn werknemer moeten geven en als de ziekte aanhoudt, zal de werknemer een vergoeding van de onderlinge verzekeringsmaatschappij ontvangen", vervolgt Catherine Mairy.

De werknemer ontslaan die door overmacht niet meer op het werk raakt, zal als 'onredelijk' gekwalificeerd worden (ontslag zonder gegronde reden). In dit geval zou de werkgever misbruik maken van zijn ontslagrecht. Als een werknemer die afwezig is wegens coronavirus uitsluitend om die reden wordt ontslagen, kan hij zich tot de arbeidsrechtbank wenden.

Economische context

Indien de huidige situatie zou voortduren, met als gevolg dat een onderneming haar activiteiten niet meer normaal kan voortzetten (bijvoorbeeld als gevolg van een daling van de orders), zou zij de betrokken werknemers in principe kunnen ontslaan gezien de economische context. "Laten we echter hopen dat dit worstcasescenario uitblijft", besluit Catherine Mairy van Partena Professional. 

Bron: Partena Professional