Het team van Peggy Huyck, head of human resources BMW Group Belux

1 april 2021

Hoe ziet uw hr-team eruit?
In 2019 besloot de board van BMW om per land voor een overkoepelende hr-aanpak te gaan. Mijn team is samengesteld uit drie hr-afdelingen van de Belgische BMW-entiteiten die samengebracht zijn. Het betreft BMW Belux, de invoerder, naast BMW Financial Services, die financiële producten verkoopt en Alphabet, onze operationale leasingmaatschappij, die ook een vestiging in Luxemburg heeft. Onze afdelingen werden op 1 juni 2019 gebundeld tot één team. Toch zitten de Belgische medewerkers verspreid over de vestigingen in Bornem, Aartselaar en Luxemburg. Een aantal businesspartners per entiteit zijn verantwoordelijk voor het dageijkse hr-management. Daarnaast is er een center of competence waarin alle specialiteiten vervat zitten, denk aan comp & ben, rekrutering, training & development, health & safety en planning & steering.

Wat maakt uw team speciaal?
We waren alles aan het stroomlijnen en de gedeelde aanpak aan het uitwerken, toen we in snelheid genomen werden door de coronacrisis. Anderzijds bracht de crisis ons figuurlijk dichter bij elkaar en werd heel snel gezocht naar oplossingen voor alle hr-processen en voor de dagelijkse organisatie en de veiligheidsvoorzieningen van het bedrijf. Elk vanop hun werkplek deden de collega’s het voortreffelijk. Ze realiseerden vorig jaar veel in moeilijke omstandigheden. Bijna alles moest virtueel gedaan worden door de medewerkers die al niet uit een klassieke afdeling kwamen en de crisis ingingen met een nieuw samengesteld team. We zijn ondertussen een hecht team geworden dat keihard werkt en op een positieve, creatieve manier probeert om te gaan met alle uitdagingen die vandaag op ons bord liggen.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen binnen het geheel?
Voor ons wijzigde veel. Ook voor onze interne klanten had onze herorganisatie gevolgen. In de nieuwe structuur moesten medewerkers die vroeger één vast aanspreekpunt op hr hadden ineens voor diverse vragen naar verschillende contactpersonen. Dat was even wennen. Rekrutering is een specialiteit, comp & ben een andere. Een positief gevolg van het samenbrengen van onze diensten is dat we meer rotatie krijgen tussen de entiteiten. Ook vroeger was dat al mogelijk, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt. Onbekend was onbemind. Omdat wij nu het overzicht hebben, verhogen de mogelijkheden om van functie te switchen. We bieden meer opportuniteiten en vacatures aan. Medewerkers beginnen daar dankbaar gebruik van te maken. Het is een eerste tastbaar gevolg van onze herorganisatie. Recent hebben we een tevredenheidsenquête gedaan om te zien hoe het management onze nieuwe structuur en aanpak ervaart.

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr in deze omgeving?
We verwachten dat de transitie in de automobielindustrie zich nog sneller zal doorzetten en dat geldt ook voor onze hr-afdeling. Onze organisaties zullen evolueren naar een mengvorm – hybride werk - van hoe we voor corona georganiseerd waren en hoe we dit nu zijn. Vanuit de board van BMW krijgen de hr-medewerkers wereldwijd de opdracht te evolueren naar business developers. Dat betekent dat we meedenken met onze business en meerwaarde leveren in onze ondersteuning. We gaan daar meer op inzetten met mijn team in de toekomst, gecombineerd met de uitdagingen van het nieuwe normaal na corona. We werken eveneens aan de digitalisering en de uniformisering van onze gegevens en onze systemen. We moeten in de toekomst anders met onze data omgaan.