Privacyverklaring

“Hier kan ik een hr-beleid uittekenen”

9 januari 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Barbara Van de Velde

Barbara Van de Velde ging recent aan de slag als hr-director bij Lutosa. Ze stippelt er een eigen hr-beleid uit.

Tot voor kort was Barbara Van de Velde hr-verantwoordelijke voor de Bornemse site van farmaceuticabedrijf Lonza (Capsugel). Ze wilde graag haar verantwoordelijkheden uitbreiden en op hr-vlak meer tactisch en strategisch werken. Toen een headhunter haar de functie van hr-director bij Lutosa, een McCain-dochter, aanbood, twijfelde ze niet lang. Na vier jaar Lonza nam ze een nieuwe start.

Eenmaking

Tien jaar na de overname door McCain slaagde Lutosa er altijd in de eigen identiteit te behouden. Onder andere op hr-vlak werd de organisatie nooit geïntegreerd. Ook de twee grote productiesites in Sint-Eloois-Vijve en Leuze hebben altijd onafhankelijk van elkaar gewerkt. Daar komt nu verandering in, weet Barbara Van de Velde. “Vandaag evolueren we naar een meer overkoepelende, gecentraliseerde werking, ook op hr-domein. Dat is mijn opdracht. Ik doe dat vier dagen vanuit Leuze (achthonderd vte) en een dag vanuit Sint-Eloois-Vijve (tweehonderdvijftig vte). De hr-teams, die vandaag ook autonoom werken, zullen op termijn meer samenwerken.”

Loopbaan

Barbara Van de Velde werkte eerder altijd in grote internationale organisaties. Dat had als voor- én nadeel dat ze in structuren terechtkwam, waar al veel gerealiseerd was. Haar opdracht was internationale strategieën lokaal vertalen. Vandaag verandert dat. “Bij Lutosa werken we nog altijd heel onafhankelijk en weinig geïntegreerd in McCain. Door die onafhankelijkheid heb ik meer impact op het hr-beleid. Het is minder vertalen, dan wel een beleid uitstippelen. Mijn ervaring met productieafdelingen met sterke syndicale vertegenwoordiging zal me daarbij helpen.”

Werk-levenbalans

Het evenwicht tussen werk en leven bewaart Barbara Van de Velde in de eerste plaats door kwaliteitstijd met vrienden en gezin door te brengen. Daarnaast leeft ze zich ook uit op het hockeyveld: “Dat koppelt me volledig los van het werk. Je moet de tijd nemen voor het leven buiten het werk en assertief genoeg zijn om nee te zeggen en durven je grenzen te stellen. Door te sporten denk ik zelfs niet aan het werk . Maar er zijn geen wondermiddelen. Het bedrijf heeft hier een zekere verantwoordelijkheid, maar de medewerker ook”