Hr-data nog verre van optimaal benut

12 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Hr-data nog verre van optimaal benut

Bijna zeven Europese werkgevers op de tien vertrouwen erop dat de hr-afdeling inzichten kan bieden op basis van hr-data. Driekwart vindt dat dit toegevoegde waarde levert voor de bedrijfsvoering. Werkgevers verwachten vooral inzichten rond personeelskosten, medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid en productiviteit.

Een en ander blijkt uit nieuw onderzoek door hr-dienstenverlener SD Worx, waarvoor zowel beslissers binnen als buiten hr werden ondervraagd.

Nooit: één op de zes

Door gegevens te verzamelen en te interpreteren, kunnen organisaties hun menselijk kapitaal versterken. Één op de zes (17%) Belgische werkgevers maakt niettemin op geen enkele manier gebruik van inzichten gebaseerd op hr-gegevens.

Wie dat wel doet, doet dit het vaakst voor basis-hr-taken, zoals lijsten opstellen (66%). En naarmate de opdracht complexer wordt, neemt de toepassing ervan ook af.

Verschillende gegevensbronnen aan elkaar koppelen om zo correlaties of zelfs een oorzakelijk verband te achterhalen, gebeurt in België beduidend minder (26%) dan in de rest van de onderzochte landen (gemiddeld 34%).

Als het om nog een stap verder gaat, namelijk voorspellingen maken op basis van gegevens, scoort België dan weer relatief hoog (20%).

Grootste potentieel bij werknemerstevredenheid en -betrokkenheid

Belgische werkgevers geloven dat hr-analyses vooral impact kunnen hebben op de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid (60%), gevolgd door de personeelskosten (55%) en verzuim (50%).

Bron SD Worx

Vier op de tien werkgevers vragen minstens een maal per week om hr-data

Overigens is er wel degelijk vraag naar op hr-data gebaseerde inzichten: zo krijgt 43% van de hr-afdelingen in de onderzochte Europese landen minimaal één keer per week hierover een vraag. Voor het merendeel gaat het om vragen over verzuim (44%), personeelskosten (40%) en productiviteit (40%). Werkgevers zien wel degelijk de waarde in van hr-data.

Voorts vinden zeven op de tien zakelijke beslissers in heel Europa dat de hr-medewerkers ervaren zijn in het verwerken en analyseren van data.

Zes op de tien vindt dat de technologische infrastructuur is verbeterd, waardoor de weg open ligt voor hr-analyses.

Ongeveer twee op de drie respondenten (zowel hr-beslissers als niet-hr-beslissers) zijn van mening dat de hr-afdeling over de juiste vaardigheden en competenties beschikt om dergelijke inzichten te kunnen benutten.

De twee belangrijkste vaardigheden die verder ontwikkeld moeten worden zijn analyse van data (40%) en change management (34%). Voor iets meer dan de helft (53%) van de respondenten kan dit worden opgelost door extra opleidingsmogelijkheden.

Katrien Cloet, senior consultant van SD Worx, ziet dat ook andere afdelingen de voordelen van deze data beginnen te ervaren. "Ze gebruiken ze om beslissingen binnen hun eigen afdeling te helpen onderbouwen. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen, naarmate de technologie en de interne kennis beter worden."

Bron SD Worx

NMBS-case

Ook de Belgische Spoorwegen zetten hr-data ten volle in, ten voordele van de werknemerstevredenheid en het engagement. Petra Blanckaert, head of human resources & CEO Office van de NMBS, legt het verband met de vele operationele inspanningen die de NMBS vraagt van zijn mensen, bv. in het streven naar stiptheid en klanttevredenheid. "Parallel willen we daarom investeren in hun tevredenheid en welzijn: begin dit jaar hebben we daarom onze 18.000 medewerkers bevraagd naar hun tevredenheid, engagement én cultuur. Via een doorgedreven vragenlijst peilen we zo de verbeterpunten. Deze hr-data hebben ons geholpen om te focussen op wat telt voor de brede basis van werknemers, voor een breed gedragen aanpak. Deze hr-data helpen ons om de prioriteiten juist te leggen en ons niet te beperken tot opvallende uitschieters.”

De analyse van de resultaten helpt Petra Blanckaert en haar organisatie bij een participatieve aanpak, met werkgroepen die actieplannen opstellen. "Door hr-data kunnen we de resultaten ook gericht terugkoppelen naar alle medewerkers; het niveau van detail en de betrouwbaarheid verhogen de herkenbaarheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.”