HRRHCongres Milaan - Angst voor verandering ontmijnen

13 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
HRRHCongres Milaan - Angst voor verandering ontmijnen

De Europa Ziekenhuizen, dat zijn twee ziekenhuizen (site St-Elisabeth en site St-Michiel), twee medische centra, 2.130 medewerkers, 700 bedden… Van dat alles zal binnen afzienbare tijd nog weinig werken zoals voorheen, zo concluderen we uit het verhaal van Arnaud Kamp op ons congres in Milaan.

"Een van onze projecten behelst de transversaliteit van onze sites", opende HR-directeur Arnaud Kamp. "Voor nogal wat medewerkers betekent dat een radicale ommekeer van hun gewone werkwijze, want bepaalde medische diensten worden samengevoegd."

Maar Europa Ziekenhuizen hebben nog andere plannen: twee ervan zijn de verdere digitalisering en de opvolging van nieuwe internationale normen. "Dan is er nog de federale regering die bepaalde fundamentele aanpassingen oplegt in ons functioneren. Dat alles in een omgeving die op zich al complex is qua wetgeving, financiering, talentschaarste, burn-outs etc."

Vier instrumenten

De ziekenhuisgroep was dus al bezig met een grote transformatie, maar bij dit alles kwam toch de noodzaak naar boven om een directeur strategie en transformatie aan te duiden.

Er kwamen ook vier instrumenten om de transformatie op te volgen. Het eerste zijn de 'cellules de vigilance' die elke week een half uur samenkomen. Zo'n cel bestaat uit dokters, verpleegkundigen en managers. Zij moeten in principe een probleem aankaarten en dat snel oplossen om op die manier quick wins te realiseren."

Daarnaast kwamen er praktische werkgroepen met directieleden en vakbondsvertegenwoordigers. "Daar is de idee om projecten op te volgen en te toetsen hoe die ontvangen worden door de basis en om die eventueel bij te sturen."

Een derde instrument zijn de managementintervisies. Drie of vier keer per jaar wordt een problematiek aangekaart en uitgediept door een twaalftal managers. De afdeling HR is daar aanwezig op de achtergrond, maar adviseert en stelt eventueel aanpassingen voor.

"Tenslotte hebben we een 'Paspoort voor menselijk potentieel' gelanceerd", vertelt Arnaud Kamp. "Die draaien rond sessies met externe coaches om personeelsleden te helpen om de veranderingen te begrijpen en om hun motivatie op peil te houden."

Iedereen is betrokken

Arnaud Kamp besluit dat iedereen op zijn hoede is voor verandering. "Af en toe hebben we verhalen die zich verbergen achter die achterdocht. Het komt er dan op neer om die te kennen en te begrijpen. Maar één ding is zeker: de verandering raakt iedereen, van de dokter tot de verpleegkundige, tot de medewerker die het overal net moet houden."