Jobinhoud, jobinhoud, jobinhoud!

18 februari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Jobinhoud, jobinhoud, jobinhoud!

Belgische werknemers werden het afgelopen jaar minder gelukkig, ervaarden meer stress, voelden hun mentaal en fysiek welzijn verslechteren en werkten met minder goesting. Wat kan u doen als werkgever? Zorg zeker voor een passende jobinhoud. Dat aspect verhoogt heel wat andere welzijnsaspecten.

Een en ander blijkt uit een online bevraging in Q4 van 2020 bij 2.506 werknemers en 269 werkgevers in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert van de KU Leuven (Onderzoekseenheid Work and Organization Studies), analyseerde de resultaten.

Sinds de uitbraak van corona

 • voelt 1 op de 5 werknemers zich minder goed en positief over hun werk;
 • ondervindt bijna 1 op 3 meer stress en
 • zag 1 op de 5 de relatie met zijn collega’s en de managementstijl verslechteren.

Veel werkende Belgen gaan dan ook op zoek zijn naar een nieuwe werkgever. Dat is opmerkelijk, aangezien de arbeidsmobiliteit normaal gezien in crisistijden daalt.

Werkgevers hebben dit niet in de gaten. Eén op de vier werkgevers denkt dat de loyaliteit van zijn werknemers net verbeterde sinds de coronacrisis. Zij zien bovendien nog steeds veel schaarste en veel vacatures voor bepaalde beroepsgroepen, dus de ‘war for talent’ woedt nog.

Werknemers geven aan dat ze van job veranderen, of kiezen voor hun werkgever, omwille van

 • het loon (44%);
 • werkzekerheid (42%),
 • jobinhoud en werk-privébalans (beide 39%).

Maar werkgevers zien een andere prioriteit:

 • werkzekerheid (36%),
 • jobinhoud (35%) en
 • loon (30%).

Jobinhoud wint van loon

In tegenstelling tot wat werknemers en werkgevers denken, blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Van den Broeck dat niet loon en werkzekerheid de beste garantie bieden voor optimaal functionerende werknemers, maar wel de jobinhoud.

Een opvallend inzicht uit het onderzoek is dat jobinhoud een impact heeft op zowat alle aspecten die er voor werknemers en werkgevers toe doen: engagement, werkplezier, mentaal en fysiek welzijn, prestaties, motivatie en retentie.

En dit opvallend meer dan werkzekerheid, werk-privébalans, collega’s, management, opleidingen en loon. Dat laatste blijkt enkel een impact te hebben op retentie.

Top 3 bepalende factoren voor aspecten van optimaal functioneren

“Een boeiende jobinhoud is dominant bepalend voor heel wat aspecten die werk voor werknemers aantrekkelijk maken, zoals werkplezier, engagement, prestaties, motivatie en loyaliteit. Bovendien zorgt een boeiende jobinhoud voor minder absenteïsme. Er is dus een kloof tussen de wens van werknemers en werkgevers (hoog loon, veel werkzekerheid) en de werkelijkheid (boeiende jobinhoud). De impact van een boeiende jobinhoud wordt dus ten onrechte door iedereen onderschat”, licht prof. dr. Anja Van den Broeck toe.

Investeer in welzijn

Een andere opvallende conclusie van het onderzoek is dat de best functionerende werknemers uitgesproken optimisten zijn. Het onderzoek ziet significante verschillen tussen beide types en leren ons dat men meer moet investeren in het welzijn van werknemers. Zo zeggen twee keer zoveel optimisten (23%) als pessimisten (11%) dat hun welzijn, energie en toewijding erg goed zijn.

En bijna drie keer zoveel optimisten (60%) als pessimisten (23%) getuigen van een goede attitude en gedrag en zijn betrokken, tevreden, collegiaal en productief. Het zijn deze significant hogere scores op welzijn, attitude en gedrag op de werkvloer die de optimistische werknemers typeren en onderscheiden van hun collega’s.

De optimisten bevestigen ook het belang van een boeiende jobinhoud voor hun optimaal functioneren, want ook hier scoren ze significant beter (7,7/10) dan hun meer pessimistische collega’s (5,9/10).

‘Creëer Jobtimisten’

“Het komt erop aan te investeren in jobinhoud als belangrijkste drijver om het optimisme van werknemers te stimuleren en om van werknemers echte jobtimisten te maken. Onder jobinhoud verstaan we wat mensen doen, maar ook hoe het werk is georganiseerd.

Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team, ziet nog veel leemtes:

 • één op de vijf werknemers geeft aan dat zijn jobinhoud te weinig gevarieerd is en hij zich zelfs vaak verveelt.
 • één op twee werknemers kunnen zich niet persoonlijk ontwikkelen;
 • één op de drie werknemers moet veel nutteloze regels of procedures volgen;
 • bijna één op de vijf werknemers krijgt te maken met pestgedrag.

“Het komt erop aan te investeren in jobinhoud als belangrijkste drijver om het optimisme van werknemers te stimuleren en om van werknemers echte jobtimisten te maken,” zo concludeert Wim Van der Linden.