Korte interactie met kandidaten schept al perceptie over hun sociale status

3 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Korte interactie met kandidaten schept al perceptie over hun sociale status

Zelfs een heel kort contact met rekruteerders volstaat om de sociaal-economische achtergrond van kandidaten in te schatten, zo stellen onderzoekers van Yale. Die rekruteerders zijn vervolgens geneigd om lagere status in te schatten als minder competent.

Blijkbaar kunnen mensen accurate inschattingen maken over iemands status op basis van korte spraakpatronen. Bovendien zouden percepties over iemands sociaal-economische status, zoals bepaald door hun inkomen, opleiding, beroep... rekruteerders ook beïnvloeden. Ze zouden kandidaten uit hogere sociale klassen bevoordelen.

Uitspraak

Zelfs korte interacties volstaan om bij rekruteerders een perceptie te creëren over de kandidaten, inclusief een inschatting over de competenties en geschiktheid voor een job, zegt Michael Kraus, assistant professor of organizational behavior aan de Yale School of Management.

De onderzoekers baseren zich op vijf onderzoeken. De eerste vier gingen de mate na waarin mensen accuraat kunnen inschatten op basis van een paar seconden interactie. Blijkbaar kunnen zeven willekeurige woorden volstaan om de sociale klasse van een spreker in te schatten met een kans die hoger ligt dan toeval. Er bleek onder meer uit dat uitspraak accuratere inschattingen mogelijk maakt dan de inhoud.

Audio geeft nauwkeuriger beeld

De vijfde studie onderzocht hoe die verbale indicatoren het wervingsproces beïnvloeden. Twintig kandidaten uit uiteenlopende sociaal-economische achtergronden uit een bepaalde omgeving (New Haven) solliciteerden voor een instapniveau labomanager. Voorafgaand aan het formele jobinterview namen alle kandidaten een gesprek op waarin hen werd gevraagd om zichzelf kort te beschrijven. Een sample van 274 individuele rekruteerders beluisterde de audio of las een transcriptie van de opnames. Er werd hen vervolgens gevraagd om de kandidaten in te schatten op het vlak van professionele kwaliteiten, startsalaris, tekenbonus en gepercipieerde sociale klasse. Dat alles enkel gebaseerd op het gesprek voor het interview en zonder antwoorden of cv's van kandidaten door te nemen.  De rekruteerders die naar de opnames luisterden, schatten accurater de sociaal-economische achtergrond in dan diegenen die enkel de transcriptie lazen.

Hogere status, hogere waardering

Los van enige informatie over de kwalificaties van de kandidaten, schatten de rekruteerders de waarschijnlijkheid hoger in dat ze competent zouden zijn voor een job bij kandidaten met de hogere status. Ze kenden hen bovendien hogere voorwaarden toe.

Als we neutraler willen rekruteren, besluiten de onderzoekers, dan moeten we inzicht verwerven in psychologische processen die onze eerste indrukken bepalen.