Privacyverklaring

“Loonnormwet strijdig met vrije collectieve onderhandeling”

2 januari 2023
Tekst
Jo Cobbaut

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) noemt de Belgische loonnormwet onverenigbaar met de vrijheid van collectieve onderhandelingen (IAO conventie 98).

In feite keurt het IAO de conclusies goed van haar Committee on Freedom of Association (CFA) over de klacht tegen de loonnormwet  die de Belgische vakbonden hebben ingediend. “Dit is een bom onder de loonnormwet”, zo concludeert een persbericht van vakbond ACV. Al zegt hetzelfde bericht dat “de conclusies van het CFA niet juridisch bindend zijn.”

Dan ook de automatische loonindexering

In de krant De Tijd reageert werkgeversorganisatie VBO dat de aanbeveling wil dat de sociale partners vrij kunnen beslissen over de criteria waarop zij hun onderhandelingen over de loonontwikkelingen baseren. “Dit slaat niet alleen op de loonnormwet, maar ook op de automatische indexering”, zo zegt ceo Pieter Timmermans. “Als men echt vrije loononderhandelingen nastreeft, dan schaft men zowel de automatische indexering als de loonnormwet af.”

In de krant Het Nieuwsblad legde Vlaams minister van Werk Jo Brouns al eerder dezelfde link en hij toonde zich geen voorstander van vrije loononderhandelingen: “Dat betekent een afschaffing van ons systeem van automatische indexering en dat zie ik niet zitten”.

Federaal minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS) daarentegen liet al verstaan dat de loonnorm niet onaantastbaar is.