Mannen nemen stilaan meer ouderschapsverlof op

14 juni 2021

In de aanloop naar Vaderdag berekende Partena Professional dat 34,57% van het ouderschapsverlof in 2021 wordt opgenomen door mannen en 65,43% door vrouwen. De Nieuwe Vader is er nog niet, al is er een stijgende trend. In 2019 namen mannen 31,08% van het ouderschapsverlof op.

Partena Professional analyseerde de gegevens van meer dan 150.000 werknemers en zag de grootste stijging bij mannen tussen 30 en 49 jaar. Het ouderschapsverlof steeg onder

  • 30-jarigen van 20,48% in 2019 naar 26,49% in 2021;
  • 40-jarigen van 42,17% in 2019 42,17% naar 51,13% in 2021.

Leeftijd

Het aandeel van mannen dat ouderschapsverlof opneemt, stijgt logischerwijs met de leeftijd. Terwijl het tot de leeftijd van 42 jaar vooral vrouwen zijn, keert de verhouding na de leeftijd van 42 jaar om. Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, verklaart het gestegen aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt, niet enkel door een wijziging in de wetgeving, maar ook in de waarden van onze samenleving.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau speelt ook een rol. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe kleiner de kans dat mannen dergelijk verlof opnemen. Het percentage is het hoogst onder werknemers met een middelbare opleiding: 42,32% van de verlofdagen wordt opgenomen door mannen en 57,68% door vrouwen. Dit percentage daalt sterk bij hoger opgeleide werknemers (30,19% van het ouderschapsverlof door mannen opgenomen) en universitair geschoolden (25,30%).

Soorten ouderschapsverlof

De werknemer kan twee soorten ouderschapsverlof opnemen die door de RVA worden vergoed en die kunnen worden gecombineerd.

Het ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid zijn uitkeringen volledig te schorsen (gedurende 4 maanden) of te verminderen met 1/2 (gedurende 8 maanden), 1/5 (gedurende 20 maanden) of 1/10 (gedurende 40 maanden). Dit verlof moet ingaan voordat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De leeftijdsgrens is vastgesteld op 21 jaar voor een gehandicapt kind.

De werknemer kan ook kiezen voor een tijdskrediet met als reden "de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar" of "de zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar" gedurende een periode van 51 maanden, ongeacht de vorm (volledige schorsing van de uitkeringen, vermindering met 1/2 of 1/5).