Met zelfkennis aan het stuur

14 oktober 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Met zelfkennis aan het stuur

Goed leiderschap veronderstelt zelfkennis. Maar dat houdt ook in: weten hoe anderen jou zien als leider, zo stelt Etion-specialiste Annelies Boecxstaens. Helaas peilen weinig leidinggevenden naar hoe anderen hun gedrag en leiderschapsstijl ervaren.

Annelies Boecxstaens zette haar visie uiteen op ons recente HRseminar over leiderschap. Annelies vertrok van haar eigen recente bevraging bij Etion over leiderschap en zelfinzicht. Van de 350 leiders die deelnamen, gelooft 98% dat zelfinzicht leiders gezonder en productiever maakt en dus ook beter.

Aan het stuur

Boecxstaens vergelijkt de leider met een chauffeur met twee kleine kinderen op de achterbank. De ene heet Danny en is een symbool voor Daadkracht. De tweede is Kevin, symbool voor Kwetsbaarheid. De leider mag geen van beide laten overnemen in kritieke situaties. Dan stelt hij onvoorspelbaar gedrag en verliest hij de controle over het stuur. Uit de Etion-bevraging blijkt dat 78% van de leiders ooit gehinderd werden door één van de ‘kinderen’. Om dit te vermijden is zelfinzicht nodig. Hoe zelfbewuster een leider wordt, hoe sterker zijn gedrag. 98% van de bevraagden beweert de eigen sterktes en zwaktes te kennen, maar slechts 73% doet actief aan zelfreflectie en zelfonderzoek.

Extern en intern zelfbewustzijn

Maar jezelf kennen is dus één ding. Jezelf 'zijn' is al even belangrijk. Maar één op vier leiders voelt vaak de druk van de omgeving om zich te gedragen in functie van de stereotiepe eisen van de onderneming. Dan ben je niet jezelf.

Annelies Boecxstaens doet een beroep op het model van Tasha Eurich rond intern en extern zelfbewustzijn. In dat model streven leiders niet enkel naar inzicht in wie ze zijn en naar een klare kijk op zichzelf (hoog intern bewustzijn), maar toetsen ze dit beeld ook af en gaan ze op zoek naar blinde vlekken. Leiders die de voordelen van zelfbewustzijn ten volle begrijpen, weten ook hoe anderen hen zien. Ze zoeken en waarderen feedback van anderen.

Dat besef leeft wel bij veel leidinggevenden, maar lang niet iedereen maakt er ook werk van. Met name het potentieel aan zelfinzicht via het beeld van anderen, blijft onderbenut.