MIVB moderniseert HR-beleid samen met bonden

21 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
STIB-MIVB
MIVB moderniseert HR-beleid samen met bonden

De directie en de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB van STIB-MIVB hebben verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend. De Brusselse vervoersmaatschappij noemt die cao's 'baanbrekend' op het vlak van functieclassificatie en verloning van arbeiders.

Directie en vakbonden van de MIVB sloten negen innoverende cao’s af, na vijf jaar van intensieve en constructieve onderhandelingen. Die cao’s zorgen voor functieclassificaties voor meer dan zesduizend arbeiders en een grondige hervorming van hun verloning.

Interne mobiliteit

Het akkoord maakt het voor iedereen (medewerkers, personeelsdienst of manager) duidelijker hoe arbeiders worden vergoed en vooral hoe het loon zal evolueren tijdens de loopbaan. Het werd op 10 mei ondertekend in het paritair comité en op 17 juni goedgekeurd door de raad van bestuur.

Concreet stapt de MIVB van een heel complex systeem met uiteenlopende en verouderde premies over naar een transparant, eenvoudig en eerlijk systeem met vier functieklassen en bijhorende evolutie van het barema. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen bestuurders en technisch personeel, wat mogelijkheden opent voor interne mobiliteit.

Stap naar geïntegreerde functieclassificaties

Bovendien is dit een grote stap naar een functieclassificatie die geïntegreerd is met die van de bedienden (in voege sinds 2006) en dus naar de overgang naar het eenheidsstatuut.

Heel wat verouderde premies werden afgeschaft. Enkel de premies die verbeterde technische vaardigheden en talenkennis aanmoedigen, werden behouden. De barema’s werden ook verlengd om toekomstige langere loopbanen te begeleiden.

“Dit is een historisch moment”, aldus Frédéric Demars, senior vice president Human Resources bij de MIVB. “Voor het eerst in België maakt een bedrijf tabula rasa en evolueert het van een complex en verouderd naar een nieuw, duidelijk en transparant systeem waar alle arbeiders baat bij hebben.”

Garanties

Het nieuwe systeem gaat van start op 1 mei 2021 en telt drie garanties:

  • geen enkel loonverlies op de resterende loopbaan,
  • een groepsverzekering die op zijn minst gelijk is aan die aangeboden in het oude systeem en
  • een loonsverhoging van minimum 10 euro bruto per maand vanaf de lancering in mei 2021.

Loopbaanspaarrekening

De MIVB sloot ook twee cao’s af over de individuele loopbaan. Het gaat om de eerste cao’s in hun soort die in België zijn ondertekend sinds de wet-Peeters. Ze bieden de mogelijkheid aan de medewerker om bepaalde tijdselementen op te sparen (extralegaal verlof, vrijwillige overuren, wachtverlof,…). De medewerker kan deze dagen tijdens zijn loopbaan gebruiken om zijn werktijd tijdelijk anders te regelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, of op het einde van de loopbaan. Dit is vooral belangrijk in het kader van de langere loopbaan en bij zware beroepen.