Nederlandse premier wil hogere lonen voor medewerkers grote bedrijven

24 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Nederlandse premier wil hogere lonen voor medewerkers grote bedrijven

De Nederlandse premier Rutte vindt dat bedrijfswinsten te veel gaan naar topmanagers en aandeelhouders en te weinig naar werknemers. Hij dreigde om een geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven in te trekken als bedrijven de lonen de komende jaren niet laten stijgen.

Als de lonen in de komende cao-afspraken niet sterker stijgen, zou zijn kabinet in de plaats van een verlaagde vennootschapsbelasting eerder een lagere inkomstenbelasting voor burgers invoeren , zo dreigde Rutte op een event van zijn liberale partij VVD.

Topmannen van multinationals

Rutte kijkt vooral naar grote bedrijven, want de loonontwikkeling in grote bedrijven is naar verluidt ‘trendsettend’. Rutte sprak zich ook uit tegen loonsverhogingen voor topmannen van multinationals, die naar verluidt twee keer zo hoog zijn als voor de rest van het personeel.

Het salaris van de werknemers bij de rest van de bedrijven groeit niet mee. De topmannen uit het bedrijfsleven schenden volgens Rutte een ‘ongeschreven afspraak’ die in Nederland al ‘sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat’.

Lasten drukken koopkracht

De cijfers bevestigen alvast dat de winsten van vooral grote bedrijven sterker stegen dan de salarissen die ze betalen. En als de lonen al stijgen, wordt de inkomensstijging van de werknemers tenietgedaan door lastenverhogingen. 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wees erop dat de lonen in de afgelopen jaren 3 procent stegen en dat percentage ‘is lang geleden’. Het gebrek aan koopkracht van de middenklasse komt volgens VNO-NCW vooral door overheidsmaatregelen als verhoging van de btw. Daardoor is het verschil groot tussen wat werknemers bruto verdienen en wat zij aan besteedbaar inkomen overhouden.

Bron: Trouw, de Volkskrant, AD