Ongezien snelle en diepe terugval uitzendarbeid

29 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Federgon
Ongezien snelle en diepe terugval uitzendarbeid

In maart 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -21,11% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang was er zowel bij arbeiders (-21,66%) als bij bedienden (-20,40%).

Verder meldt Federgon dat de uitzendarbeid in vergelijking met de maand maart van vorig jaar kelderde met -24,51%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -25,66% in het arbeiderssegment, en met -22,96% in het bediendesegment.

Correlatie met tijdelijke werkloosheid

De eerste twee weken van maart was er nog een relatief normale evolutie van de uitzendactiviteit, maar vanaf de aankondiging van de verplichte sluitingen op 14 maart en de afkondiging van de lockdown op 17 maart, is de situatie drastisch verslechterd. De uitzendactiviteit heeft in de tweede helft van de maand maart een zware terugval van ca 46% van het volume laten optekenen.

Deze ongezien snelle en diepe terugval kan verklaard worden door de impact van de verplichte sluitingen van bedrijven maar vooral ook van de sluitingen die het gevolg zijn van vraagschokken, toeleveringsproblemen, of moeilijkheden om in heel wat bedrijven de veiligheids- en hygiënemaatregelen toe te passen. De terugval van de uitzendactiviteit verloopt dan ook synchroon met de sterke toename van de tijdelijke werkloosheid. Beide zijn sterk invers gecorreleerd.

Zware impact op het aantal uitzendkrachten

De zware daling van de uitzendactiviteit betekent dat op amper twee weken tijd, meer dan 54.000 uitzendkrachten (VTE) - al dan niet tijdelijk - hun job verloren. Voor uitzendkrachten die op het moment van de lockdown aan de slag waren bij een gebruiker en daar normaal opnieuw aan de slag kunnen bij de heropstart, kon het stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht worden aangevraagd.

De cijfers in historisch perspectief

De Federgon-index bereikte 84,95 punten in maart 2020 tegenover 107,69 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. Dit betekent dat de Federgon-index van maart 2020, die slechts voor de helft de gevolgen van de terugval reflecteert, reeds gedaald is tot het niveau van december 2008, een maand in volle financieel-economische crisis. We kunnen vandaag reeds besluiten dat de gevolgen van de Covid-19-crisis veel zwaarder zullen zijn dan deze van de kredietcrisis van 2008.

Een cruciale en wendbare sector

De sector is steeds operationeel gebleven, maar is voor 90% omgeschakeld naar een digital-based werking. Ook in deze periode is de uitzendsector de noodzakelijke schakel tussen enerzijds de bedrijven in sectoren zoals de zorg- en medische sector, de logistiek, distributie en voedingssector die door Covid-19 op zoek zijn naar extra personeel, en anderzijds uitzendkrachten die uitkijken naar een nieuwe job.

Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs bij Federgon, stelt dat de uitzendsector klaar om volop zijn rol te spelen in de relance. “Op korte termijn door bedrijven en sectoren te ondersteunen in hun opstart of doorstart, maar ook op langere termijn door onze economie en arbeidsmarkt te ondersteunen in het transitie- en transformatieproces dat door deze crisis in een versnelling zal terechtkomen.”