Proefproject duaal lesgeven

4 juni 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Proefproject duaal lesgeven

Duaal leren kennen we al, maar op 1 september 2020 start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven: werknemers van een bedrijf zullen deeltijds lesgeven in een middelbare school.

Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De idee is dat mensen uit de praktijk lesgeven en dat scholen die ervaringsdeskundigen inschakelen voor knelpuntvakken.

Zonder al te veel regels

Veel Vlaamse middelbare scholen zoeken vakleerkrachten voor technische en wetenschappelijke vakken. Net die vakken zijn cruciaal voor de opleiding van talent dat later doorstroomt naar de chemie- en farmasector. In die sectoren neemt het aantal jobs al jaren toe en worden ook in de komende jaren veel nieuwe jobs verwacht.

De Vlaamse Regering zet nu het licht op groen voor een twee jaar durend proefproject. Scholen en bedrijven zullen daarvoor tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 overeenkomsten kunnen afsluiten binnen een regelluw kader. Ze kunnen gebruikmaken van een raamovereenkomst van de Vlaamse overheid. Voor werknemers zonder lerarenopleiding komt er in samenwerking met het hoger onderwijs een verkorte educatieve opleiding op maat.

Het proefproject wordt opgevolgd door een expertenpanel met onder meer vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de sectoren die deelnemen aan het project, de vakorganisaties, de overheid en de academische wereld.

Essenscia pioniert verder

Het proefproject staat open voor bedrijven uit de chemie en life sciences sector, maar ook andere sectororganisaties kunnen een voorstel indienen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft ook via ESF een oproep gelanceerd, goed voor een miljoen euro.

Essenscia Vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences is enthousiast. Gedelegeerd bestuurder Frank Beckx: “Onze sector was al een pionier in duaal leren en wil met duaal lesgeven een stap verder gaan. Duaal lesgeven versterkt ook de competenties en didactische skills van medewerkers en ondersteunt de leercultuur binnen de onderneming. De tijdelijke samenwerking zal zo ongetwijfeld in vele gevallen zorgen voor een duurzame waardevolle connectie.”

“Met dit proefproject bieden we een win-win-win voor scholen, leerlingen en bedrijven”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgerichte lessen en meer interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ervaren werknemers zullen hun praktijkkennis kunnen delen met de volgende generatie”

Info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/proeftuinen-duale-leerkrachten