Project en actieplan rond mentaal welzijn

11 juni 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Project en actieplan rond mentaal welzijn

UCCL-studente Imke Pollaris koos in haar richting Banaba Advanced Business Management, afstudeeroptie Human Resources Management, voor een project bij Heraeus Electro-Nite (HEN). Ze werkt er mee aan studies over welzijn en ziekteverzuim.

Gudrun De Meulemeester, lector-onderzoeker HR-management aan de UCCL, licht de richting toe. “De keuze dompelt onze studenten onder in de wereld van HR. Ze combineren er praktijk en theorie en worden snel HR-experten. Daar staat, naast de lessen van gastdocenten uit het werkveld, ook een HR-project van zeventien weken garant voor.” Imke Pollaris ging zelf op zoek naar een geschikte projectplaats. “Ik koos eerder dit jaar voor HEN. Ze rondden er een welzijnsonderzoek af en het verwerken van de resultaten zou deel uitmaken van mijn projectopdracht. Op gesprek bij HEN merkte ik dat wat HR er deed me sterk interesseerde. Onze ambities sloten naadloos op elkaar aan. Ik kon er meteen voor vier maand terecht.”        

Totaalbeeld
HEN, fabrikant van meetsystemen voor de staalindustrie, besteedt veel aandacht aan welzijn. Imke Pollaris mocht alles bundelen wat er bestaat over het onderwerp. Tegelijk bestudeert ze de resultaten van het meest recente welzijnsonderzoek: “Ik maak de koppeling tussen het verleden en het heden. Tevens werk ik mee aan de analyse van de cijfergegevens over het ziekteverzuim. Zo krijg ik een totaalbeeld van het welzijnsaspect in het bedrijf.”

Teamwerking
Omdat het project vier maanden duurde, kon Pollaris zich rustig inwerken: “De eerste weken heb ik veel gesprekken gevoerd. Ik leerde wat het bedrijf – en meer bepaald HR – doet en hoe de procedures in elkaar steken. Ik bestudeerde de resultaten van het welzijnsonderzoek en onderzocht de verschillen tussen de diverse categorieën van medewerkers. Toen ik de data omtrent het ziekteverzuim in 2018 kreeg, ging ik op zoek naar overlappingen. Wie minder goed scoort op ziekteverzuim, scoort mogelijk ook slechter op welzijn. Ik werk in dit onderzoek samen met de HR-manager van het bedrijf, Annick Bervoets, met medewerkers van MyMindScan en een psychologe van Mensura. We vormen een team rond deze opdracht. Voor wie wou, was er overigens een gesprek mogelijk met deze psychologe, ter ondersteuning van de welzijnsenquête.”

Blik verruimd
Imke Pollaris is erg tevreden met de projectplaats en de inhoud van de opdracht: “Ik kreeg echt de kans mijn blik te verruimen door met iedereen samen te werken en zaken uit te werken. Zo is er ook de peter- en meterschapsprocedure. Wie nieuw is, krijgt een ervaren werknemer toegewezen die instaat voor een extra goed verloop van het onthaal. Dankzij die vertrouwenspersoon voelen nieuwe medewerkers zich snel comfortabel. Ik mocht de procedure herbekijken en ging op zoek naar literatuur om verbeteringen aan te brengen. Ik legde een voorstel voor aan de verantwoordelijke, dat nu verder wordt onderzocht. Het was echt interessant om gedurende vier maand in HR gegooid te worden. Ook het bedrijf is tevreden met de duur van dit project, omdat het de moeite loont om te investeren in een traject dat vruchten afwerpt.”