Steeds meer progressieve werkhervattingen

4 november 2019
Tekst
Partner Content
Steeds meer progressieve werkhervattingen

In stappen opnieuw aan de slag

Ziek zijn, het kan iedereen overkomen. Wanneer je medewerker voor een periode afwezig is op het werk wegens ernstige ziekte of ongeval, dan kan hij of zij geleidelijk het werk hervatten. Steeds meer medewerkers lijken hiervoor te vinden te zijn, want volgens onderzoek van Acerta blijkt dat er bijna dubbel zoveel werknemers het werk geleidelijk hervatten op vijf jaar tijd.

Positief effect van regelgeving

Er bestaat sinds eind 2016 een formele re-integratieprocedure waar werkgevers en werknemers gebruik van kunnen maken om het traject naar een werkhervatting te vergemakkelijken. Bovendien zijn de regels rond de uitkering bij progressieve werkhervatting vorig jaar gewijzigd. Dankzij deze wijziging krijgen werknemers die geleidelijk het werk hernemen nog een uitkering voor de dagen waarop ze ziek blijven. Beide regelgevingen hebben vermoedelijk een positief effect op het aantal geleidelijke werkhervattingen.

Progressieve hervatting meestal in drie maanden

Geleidelijk het werk hervatten is soms nodig. De adviserende arts van de mutualiteit moet dit beoordelen en er goedkeuring voor geven. Deze goedkeuring kan maar voor een progressieve werkhervatting van een duur van maximaal twee jaar. De cijfers van Acerta tonen dat bijna de helft (49,7 %) van de werknemers die progressief het werk hervat, dat binnen de drie maanden doet. In een half jaar tijd heeft ongeveer driekwart (73,1 %) van de werknemers het werk weer progressief hervat. Slechts 10% doet er meer dan een jaar over.

Meer progressieve werkhervattingen bij grote bedrijven

Er zijn duidelijke verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Zo zijn er dubbel zoveel progressieve werkhervattingen bij grote bedrijven dan bij de klein(st)e ondernemingen. Dit komt vermoedelijk omdat een progressieve werkhervatting wel wat inspanning vraagt van een organisatie. Iets wat grotere ondernemingen gemakkelijker voor elkaar krijgen. Toch moet dit ook voorzien kunnen worden bij de kleine(re) ondernemingen, eventueel met enige assistentie.

Als werkhervatting niet lukt…

In sommige gevallen lukt het niet om het werk te hervatten, zelfs niet gedeeltelijk of in een andere functie. Wanneer het officiële re-integratietraject doorlopen is, en dit niet tot een succes heeft geleid, dan kan er beroep gedaan worden op ontslag wegens medische overmacht. Dit cijfer is trouwens lager dan de voorbije jaren: 3,1 % van de contracten van onbepaalde duur werden in 2018 beëindigd wegens medische overmacht. In 2014 was dit nog 3,4 %. Dit is nogmaals een bevestiging dat de wetgeving over re-integratie een positief effect heeft gehad.

Progressieve werkhervattingen - Acerta