Steeds meer werknemers met forfaitaire telewerkvergoeding

17 mei 2022
Beeld
Foto door Andrea Piacquadio via Pexels
Steeds meer werknemers met forfaitaire telewerkvergoeding

Het aantal werknemers dat tussen juli 2019 en april 2022 een maandelijkse forfaitaire telewerkvergoeding ontving, blijft oplopen. Ze krijgen gemiddeld 67 euro per maand.

Een en ander blijkt uit de recentste cijfers van sociaal secretariaat Partena Professional. Het aantal werknemers dat een telewerkvergoeding ontving in februari 2022, bereikte een plafond (4,9%). Dit is 32 keer het aantal van voor de pandemie.

Nieuwe stijging na daling

Uit analyse van de gegevens van 260.000 werknemers blijkt dat 5,5% van de werknemers in zijn staal een vergoeding ontving tussen juli 2019 en april 2022. Het aantal werknemers dat een telewerkvergoeding ontving, daalde tussen juli en oktober 2021, maar steeg opnieuw tijdens het eerste kwartaal 2022. In maart 2022 ontving echter slechts 4,8% van de werknemers deze vergoeding.

Het gemiddelde bedrag van de vergoeding bedraagt 67 euro netto per maand voor het eerste kwartaal 2022. Dit is een daling ten opzichte van de 73 euro gemiddeld die de werknemers tussen juli 2019 en juli 2021 ontvingen. “De stijging van het aantal werknemers dat de telewerkvergoeding ontvangt, is relatief gering in 2022. De geleidelijke terugkeer naar kantoor verhindert evenwel niet dat dit aantal stijgt, terwijl het gemiddelde toegekende bedrag stabiel blijft,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Maximum 134,71 euro per maand

Een werkgever kan een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen voor een maximumbedrag van 134,71 euro per maand (bedrag geïndexeerd op 1 februari) aan werknemers die op een structurele manier en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd thuis werken. Dat is het equivalent van één werkdag per week (bv. een volledige werkdag per week, twee halve werkdagen per week of meerdere dagen van een paar uur die gepresteerd worden tijdens de normale arbeidstijd). De beoordeling hiervan gebeurt op maandbasis.

“Ter herinnering, de forfaitaire kantoorvergoeding dekt alle kantoorkosten. Het gaat om alle kosten die courant gemaakt moeten worden om op een normale manier een beroepsactiviteit uit te oefenen,” zo besluit Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.