Telewerken verankerd in ons werk- en mobiliteitspatroon

20 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
VIAS Institute

Telewerk verdubbelde op vier jaar tijd en verandert de mobiliteitsgewoonten van de Belg. Telewerk raakt verankerd in de werkgewoonten en zorgt ervoor dat we ons duurzamer verplaatsen.

In vier jaar tijd is het aandeel telewerkers bijna verdubbeld: in 2018 telewerkte 17 % van de Belgen minstens één dag per week, zo berekende de Federale Overheidsdienst Mobiliteit in samenwerking met Vias Institute. Brusselaars telewerken regelmatiger: 43% van de respondenten telewerkt minstens één dag per week, tegenover 28 % van de Walen en 33 % van de Vlamingen.

Naast de tijdwinst en de betere werk-privébalans, is er ook op mobiliteitsvlak een voordeel: telewerk maakt het mogelijk om bepaalde verplaatsingen over de dag of de week te spreiden. Naar winkels en diensten verplaatsen telewerkers zich met name vaker op telewerkdagen (28 %) of doordeweeks en overdag in plaats van ‘s avonds, in het weekend of op vrije dagen (32 %).

Dagelijks 35 miljoen afgelegde kilometers uitgespaard

Hoe groter de woon-werkafstand, hoe groter het aandeel telewerkers. Als deze afstand meer dan 50 km bedraagt, dan telewerkt namelijk meer dan 50% van de respondenten minstens één dag per week. Dankzij telewerk kon er in 2022 dagelijks 35 miljoen kilometer worden vermeden (waarvan 14 miljoen kilometers autoritten), tegenover 9 miljoen in 2018.

Bij telewerkers zijn de trein en het openbaar vervoer populairder dan bij niet-telewerkers, met respectievelijk 61 % en 40 % gebruikers.

Meer Belgen pendelen via openbaar vervoer of fiets

Bepaalde respondenten zouden bij regelmatig telewerk meer gemotiveerd zijn om het openbaar vervoer (29 %) of de fiets (30 %) te nemen in plaats van de auto om zich naar het werk te begeven. Maar ook zou men door telewerk verdraagzamer worden voor de ongemakken die zich bij de verplaatsingen te voet of met de fiets (voor 40% van de respondenten) of bij het gebruik van het openbaar vervoer (voor 30 % van de respondenten) kunnen voordoen.

Telewerk heeft ook een directe impact op de verkeersveiligheid omdat het ervoor zorgt dat het aantal voertuigen op onze wegen daalt.  Op die manier schat Vias institute dat er vorig jaar 35 doden en 242 zwaargewonden vermeden zijn op onze wegen door telewerk. Meer dan 3000 letselongevallen zijn op die manier ook vermeden kunnen worden.

Telewerk verder promoten is belangrijk om de federale doelstelling in het kader van ‘All for Zero’ te kunnen bereiken. Het doel is om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren om uiteindelijk op 0 verkeersdoden tegen 2050 uit te komen.