Upskilling en reskilling

22 november 2021
Tekst
Partner Content
Upskilling en reskilling

Jouw strategisch antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt

De economie veert recht. Organisaties zijn opnieuw volop op zoek naar talent. Maar in de race naar talent botsen ze vaak op de krapte op de arbeidsmarkt. Wil jij de trein van de relance niet missen? Investeer dan vandaag al in het potentieel van je medewerkers. Want door hun talent de geschikte opleiding te geven, kunnen we de situatie keren en samen toekomst creëren.

Cijfers die voor zich spreken

Horecazaken die een paar dagen per week moeten sluiten, omdat ze geen geschikt personeel vinden. Bedrijven die hun groei moeten afremmen, omdat ze de juiste competenties niet in huis hebben. De onderwijssector waar duizenden vacatures maar niet ingevuld raken. De zorg die al jaren een noodkreet slaat om personeel. En dan is er nog het totaalplaatje van 71.604 vacatures die in september 2021 openstonden in Vlaanderen. Het zijn slechts een paar feiten die je duidelijk maken dat de huidige krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt enorm is. Ze vraagt dat we samen actie nemen. We hebben elk talent nodig om het tij te keren.

De kloof dichten met op leiding

De huidige situatie doet ook de terechte vraag rijzen: Hoe komt het toch dat al die vacatures maar niet ingevuld geraken, terwijl Vlaanderen 188.091 werklozen telt? Is het enkel omdat de competenties die werkgevers zoeken, vaak niet overeenkomen met de kwalificaties van de meeste werkzoekenden? Of ligt het misschien ook aan onze mindset? Zien we het verwerven van competenties niet te veel als een verantwoordelijkheid van enkel het onderwijs? Wordt het niet hoog tijd dat we met z’n allen resoluut inzetten op de lerende organisatie? Zodat het verwerven van competenties, ook nadat je de schoolbanken verlaten hebt, de meest evidente zaak wordt.

Opleiden doet blijven

Inzetten op opleiding verhoogt trouwens niet alleen de productiviteit binnen je organisatie. Het versterkt ook je imago als aantrekkelijke werkgever. Met als bijkomend effect dat mensen minder snel geneigd zullen zijn je organisatie te verlaten. In welke competenties je vooral wil investeren? Dat hangt uiteraard af van de specifieke noden van jouw organisatie. Feit is dat het loont om zowel op beroepstechnische als transversale vaardigheden in te zetten. Want in onze snel veranderende wereld zijn het vooral skills zoals creatief en probleemoplossend denken, digitale en samenwerkingsvaardigheden waarmee je op termijn het echte verschil kunt maken.

Skills roadmap toont de weg

Een sector waar een creatieve en wendbare mindset cruciaal wordt, is de energie-intensieve industrie. Denk maar aan de (petro)chemische en staalbedrijven. Zij zullen een gigantische omslag moeten maken om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Niet alleen zullen ze andere energiebronnen moeten aanspreken. Ze zullen ook hun productiemethoden drastisch moeten aanpassen. Een hele set nieuwe, groene en digitale skills zullen verworven moeten worden. Ook zal er tegen 2035 er een instroom van meer dan 30.000 medewerkers nodig zijn. Hoe ga je te werk om al die competentienoden in kaart te brengen? De skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie, met focus op de energie-intensieve sectoren, die de Vlaamse overheid liet ontwikkelen, geeft alvast richting.

Leercultuur als vrucht bare bodem

Een doordacht opleidingsplan dat aansluit bij de strategische en praktische noden van je organisatie, was en blijft een prioriteit. Maar minstens zo belangrijk is de leercultuur van je onderneming. De toekomst is aan de wendbare, lerende organisatie die flexibel inspeelt op verandering. En waar coaching en leren op de werkplek deel uitmaken van de alledaagse praktijk. Kennisdeling stimuleren en faciliteren, ook dat wordt een prioriteit voor de HRmanager. Want louter denken in diploma’s zal niet meer volstaan. Wat is het menselijk potentieel van je organisatie? Hoe kun je het met de gepaste opleidingen laten excelleren? Dat wordt de hamvraag waarmee je als HRmanager het duurzame verschil kunt maken.

The joy of learning

Levenslang leren nog meer inbedden in onze loopbanen, het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de HR-manager. Het vraagt ook een mindshift van onze hele samenleving. De Scandinavische landen met als uitschieter Finland staan daarin al heel wat stappen verder. Leren wordt er veel meer gezien als een plezier waar je levenslang van kunt genieten. Dat het ons mag stimuleren om af te stappen van het hokjesdenken van opleiding/job/pensioen. Werken en leren gaan hand in hand. Ze maken je bovendien weerbaarder om in onze snel veranderende wereld je plaats te vinden en jezelf te blijven heruitvinden. Werknemers die een opleiding willen volgen, vinden op vlaanderen.be de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives. Na het beantwoorden van een aantal vragen, krijg je informatie over de opleidingsincentives waarvoor je in aanmerking komt.