Van human resources naar human relations

1 juli 2022
Beeld
Jeroen Los
Van human resources naar human relations

Hoe comfortabel voelt u zich als het woord ‘rollenspel’ valt tijdens een training? Als u spontaan rechtveert als eerste vrijwilliger, behoort u tot een minderheid. Maar u herstelt snel, want u bent tenslotte onder goede collega’s en u voelt zich veilig in hun gezelschap.

Dat is in ieder geval de ideale leersituatie, zo schetst Sofie Willox. In ‘Productief falen’ (p. 14) legt Sofie de link met het concept psychologische veiligheid. We weten ondertussen dat die niet alleen ideaal is voor leersituaties. Amy Edmondson concludeerde uit onderzoek dat ze ook cruciaal is voor het betere teamwerk. Performante teams maken minstens evenveel fouten als minder performante. Maar in tegenstelling tot andere teams maken ze fouten bespreekbaar.

Het belang van een goede verstandhouding met collega’s wordt alleen maar groter. Het wordt in ieder geval ook een retentiefactor. Het gesprek over de ‘grote terugkeer’ na de pandemie zal over meer gaan dan thuiswerkdagen. Werknemers verwachten steeds méér van het werkklimaat. Ons welzijn stond al onder druk, maar we zijn daar nu bewuster over gaan nadenken. Bovendien kijken we kritischer naar onze werkrelaties. In de privésfeer zien psychologen dat we van relaties verwachten dat ze ons emotionele en psychologische stabiliteit bieden, maar we willen toch ook ruimte voor onze individuele ontwikkeling. Analoog zien we ook in de werkrelaties meer individualisering. De werkrelatie biedt uiteraard nog altijd economische zekerheid, maar we willen toch ook een aangename werksfeer, een begrijpende baas, respect, individuele zelfontplooiing, ja zelfs een stuk zingeving.

Het terugkeergesprek na de pandemie gaat dus ook over welzijn in meerdere dimensie. Op onze website leest u in ‘Continu luisteren voor een datagedreven welzijnsbeleid’, hoe BDO ‘welzijn’ opvallend breed definieert. Via een digitaal platform antwoorden werknemers van de adviesorganisatie op vragen over fysiek welzijn (Heb je genoeg beweging? Hoe is je nachtrust?), maar ze beantwoorden ook vragen als ‘Heb je voldoende afwisseling in je werk?’, ‘Kun je jezelf zijn in je team?’, ‘Heb je inspraak?’, ‘Durf je te zeggen wat je nodig hebt?’. Dankzij de software kan de adviesorgansiatie die vragen frequent stellen en als het ware continu luisteren. In hybride werkregimes vloeien welzijn op het werk en welzijn thuis in elkaar over. Dat maakt het voor de werkgever heel moeilijk om te weten wat er leeft op de werkvloer, maar de technologie zorgt voor een permanente vinger aan de pols en voor realtime objectieve data en informatie. Elke Verstraeten van BDO aarzelt dan ook niet en zegt “We willen onze medewerkers te allen tijde ondersteunen, ongeacht of de oorzaak van het probleem met het werk of met de privésituatie te maken heeft.”

Boeiend. Hr transformeert als het ware human resources naar human relations. Maar die transformatie zal toch minstens evenveel afhangen van de soft skills op de werkvloer als van technologie en van analyse van data. Laat het continu luisteren via technologie toch vooral een plus zijn, want de echte kwaliteit van de relatie zal afhangen van de interpersoonlijke interactie.