Vrouwen nog steeds meer deeltijds

8 maart 2021
Vrouwen nog steeds meer deeltijds

Hoewel aanwervingen doorgaans steeds meer gendergelijk verlopen, startten vrouwen in 2020 twee keer zo vaak in een deeltijdse nieuwe job als mannen.

Uit cijfers van het sociaal secretariaat van Securex blijkt dat vrouwen die in 2020 een nieuwe job aangevat hebben, dat bijna dubbel zo vaak deeltijds deden dan hun mannelijke collega’s: terwijl één op vier (25,5%) mannen bij nieuwe aanwervingen een deeltijds contract ondertekenden, was dat bij vrouwen één op twee (48%). Deze man/vrouw- verhouding (1,9) bleef dezelfde als in 2019.

Het aandeel nieuwe deeltijdse contracten steeg in 2020 licht ten opzichte van het jaar voordien (van 34% naar 36%, een stijging van ongeveer 6%). In 2020 daalde het totale aantal aanwervingen (voltijds en deeltijds) ten opzichte van 2019 met 5% voor mannen en met 8% voor vrouwen.

“Het is duidelijk dat werkgevers in het crisisjaar 2020 niet alleen minder, maar ook voorzichtiger aangeworven hebben dan het jaar voordien,” zo concludeert Heidi Verlinden, hr-onderzoeksexpert bij Securex.

Man/vrouw-verschillen evolueren doorheen de loopbaan

Net als in 2019 waren aanwervingen in 2020 iets meer gendergelijk verdeeld dan de huidige werkende populatie: 45,5% van de nieuwe contracten ging naar vrouwen; 54,5% naar mannen. Dat is beter dan de huidige lopende contracten (42% vrouw vs. 58% man) en het totale aantal werknemers dat in 2020 in dienst was (41% vs. 59%).

Ook de jongste (<25 jaar) en de oudste (60+) leeftijdsgroepen komen bij aanwerving vaker in een deeltijdse job terecht, zowel bij mannen als bij vrouwen. Uit eerder onderzoek van Securex blijkt dat jongeren iets minder veeleisend zijn op vlak van type contract, omdat de toegang tot de arbeidsmarkt voor hen vaak moeilijker is. Voor oudere werknemers is de druk om een voltijdse job te zoeken dan weer lager.

Meer deeltijds werk voor vrouwen later in de loopbaan

Doorheen de loopbaan zijn er echter wel grotere verschillen merkbaar: vrouwen gaan volgens de cijfers van Securex doorheen hun loopbaan gradueel steeds vaker deeltijds werken wanneer ze een nieuwe job starten, terwijl het percentage mannen dat in geval van een nieuwe job voor deeltijds kiest, stabiel blijft tussen 30 en 55 jaar.

Tussen 45 en 54 jaar is het overwicht van vrouwen die een deeltijdse job starten het grootst: in die leeftijdscategorie doen ze dit maar liefst 3,5 keer vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Kan meer thuiswerk ook leiden tot meer voltijds werk bij vrouwen?

Heidi Verlinden van Securex stelt dat vrouwen nog steeds vaker dan mannen niet-formele zorgtaken opnemen in het gezin. “Dat vrouwen tussen 25 en 35 minder vaak een nieuwe deeltijdse job aanvatten, komt wellicht doordat vrouwen vaak hun bestaand contract laten aanpassen naar een deeltijds contract op het moment dat er kinderen in beeld komen, eerder dan elders een nieuwe deeltijdse job te zoeken. Zodra de kinderen het huis uit zijn en dat huis ook afbetaald is, beginnen vrouwen nog steeds vaker dan mannen aan een nieuwe job met een deeltijds contract. Wellicht omdat ze dan geen voltijds werk meer willen, of omdat andere familieleden zorgbehoevend worden. Als thuiswerken na de coronacrisis ingeburgerd blijft, naast steeds meer andere flexibele uurregelingen, verwachten we de komende jaren minder deeltijds werk bij vrouwen.”