Werknemers komen in beweging

20 januari 2022
Werknemers komen in beweging

Het afgelopen jaar is de arbeidsmarkt razendsnel opnieuw in beweging gekomen als reactie op het eerste coronajaar 2020. Er werden in 2021 een derde meer arbeidscontracten beëindigd dan in 2020 en al even veel nieuwe arbeidscontracten afgesloten. Met dat verschil echter dat vandaag vooral werknemers het initiatief nemen.

Hr-dienstverlener Acerta zag dat slechts 17 % van de ontslagen er kwam op initiatief van de werkgever – het laagste percentage van de afgelopen drie jaar. Ons land kent zeker nog geen Great Resignation zoals de VS, al zijn het ook bij ons vooral jongere medewerkers die hun loopbaan meer in handen willen nemen.

Jobmobiliteit is terug

In 2020 werden opvallend minder arbeidscontracten stopgezet: werknemers namen zelf minder ontslag, omdat ze niet meteen elders aan de slag konden en werkgevers gaven medewerkers minder ontslag door het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Maar vanaf 2021 was de jobmobiliteit op de arbeidsmarkt helemaal terug. Afgelopen jaar werden er 32 % meer nieuwe arbeidscontracten van onbepaalde duur afgesloten en 31 % meer contracten stopgezet in vergelijking met 2020. Daarmee zitten de instroomcijfers op de arbeidsmarkt ongeveer op het niveau van 2019 (pre-corona): +4,8 %.

Het aantal stopgezette contracten ligt nog wel beduidend hoger dan in 2019: +18,1 %. Dat komt niet alleen door meer gedwongen of vrijwillige ontslagen, maar door meer (vervroegde) pensioneringen.

Meer dan 1 op de 3 ontslagen komt er op initiatief van werknemer zelf

Ontbindingen van arbeidscontracten komen er nu in 34 % van de gevallen op initiatief van de werknemer. Slechts 17,3 procent van de contracten werd beëindigd door de werkgever, het laagste percentage in drie jaar tijd. In de andere gevallen gaat het om contractbeëindigingen met wederzijds akkoord (35,3 %) of om andere redenen (13,3 %), waaronder (vervroegd) pensioen.

Jackie Klaster, experte talent bij Acerta Consult, ziet hoe uitstroom uit de arbeidsmarkt en instroom elkaar opheffen, maar doordat meer initiatief ligt bij werknemers, zijn bedrijven gedwongen om te reageren en nieuw personeel aan te trekken. “Het fenomeen is gelijkaardig aan The Great Resignation die het afgelopen jaar in de VS aan de gang was, maar dan in beperkte mate. Bedrijven moeten bijgevolg dezer dagen soms heel creatief uit de hoek komen om zich op de krappe arbeidsmarkt in de kijker te werken. In plaats van te investeren in creatieve wervingscampagnes, kunnen bedrijven beter werken aan een stevig retentiebeleid. Dat is – naast motivatoren als verloning – vooral gebaseerd op het ABC-model met intrinsieke vormen van motivatie voor werknemers: autonomie, betrokkenheid bij het bedrijf en de geschikte competenties voor het uitoefenen een functie. En ook de leidinggevende is belangrijker dan ooit. Werknemers kiezen voor een organisatie, maar verlaten die organisatie als ze niet overweg kunnen met hun baas.”

Vooral jonge werknemers nemen zelf ontslag

Nog een opmerkelijke vaststelling: vooral werknemers tussen 25 en 35 jaar nemen meer dan voorheen zelf het initiatief om van werk te veranderen. Zo noteren we 44 % meer uitstroom bij de 25 à 30-jarigen in 2021 in vergelijking met 2020 en 39 % meer uitstroom bij de 30 à 35-jarigen.