Bedrijven digitaliseren hr slechts aarzelend, zeker voor soft hr

1 juli 2022
Bedrijven digitaliseren hr slechts aarzelend, zeker voor soft hr

Digitalisering is de toekomst verzekeren, zo zeggen veel ondernemers in een rondvraag van Acerta. Ook hr kan daar niet ontbreken. Wat krijgt de prioriteit op het vlak van hr-materie?

Een aantal aspecten die nauw aanleunen bij de loonberekening, zo concludeert Acerta uit een eigen rondvraag. Heeft de coronapandemie de digitale transformatie versneld bij werkgevers? En heeft die digitale transformatie zich ook doorgezet op hr-vlak? Uit de bevraging blijkt dat:

  • 31% van de werkgevers meer geïnvesteerd heeft in digitalisering tijdens de coronacrisis dan voordien;
  • 34% van de werkgevers van plan is de komende jaren meer te investeren in digitalisering.

Toch is slechts een minderheid van de bedrijven van plan om te investeren in de digitalisering van hr-processen.

Bron: acerta

De top drie (aan- en afwezigheidsbeheer, onkostenbeheer en prestatiebeheer) heeft te maken met payrollberekening. De soft hr-processen, die focussen op de menselijke aspecten, staan lager op de lijst van digitaliseringsplannen.

Medewerkerswelzijn (7,9%) staat helemaal onderaan en dat verbaast de experten van Acerta niet, want uit vorig onderzoek weten ze dat slechts vier op tien bedrijven een structureel welzijnsbeleid voeren.

Ook zijn weinig bedrijven van plan om hun training en ontwikkelingsproces te digitaliseren (8,3%). Wat een vermoeden bevestigt dat het dikwijls ontbreekt aan een strategische visie op opleiding en ontwikkeling.