“De basis voor werkgeluk wordt gelegd bij de aanwerving”

6 september 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Siviglia Berto (foto Marco Mertens)

Werkgeluk is een duurzaam gevoel van voldoening met de werksituatie. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar als werkgever leg je mee de basis bij de aanwerving.

Voor Siviglia Berto is werkgeluk een duurzaam gevoel van voldoening. Siviglia is managing director bij B-Tonic, een dochteronderneming van Baloise Insurance. Voor haar gaat het om verbondenheid, authenticiteit, autonomie, vertrouwen en waardering: “Je moet je goed voelen in de organisatie en een gezond evenwicht vinden tussen ruimte voor zelfstandig werk en verbondenheid met de werkgever. Weet ook dat maar liefst zes op de tien medewerkers méér flexibiliteit van hun werkgever verwacht dan voor de pandemie. Terwijl maar 13% zelf bereid is tot meer flexibiliteit, bijvoorbeeld door buiten de kantooruren te werken.”

Aanwerving

Voor Siviglia Berto wordt de basis voor werkgeluk al gelegd bij de aanwerving, wat concreet betekent dat de werkgever maar beter de juiste verwachtingen oproept bij vacatures. De one-size-fits-all aanpak werkt niet meer, weet de managing director: “We moeten mensen aantrekken die komen voor dat waarin ze sterk zijn. Boven alles moeten ze passen bij de sfeer en de waarden van het bedrijf, want daar ligt de basis van hun werkgeluk. Stel je vacatures dus zo op dat het zwaartepunt vooral op de waarden- en cultuureisen ligt en minder op de specifieke functievereisten. Ik pleit daarom voor aanwervingen via mensen van binnen je bedrijf. Ze weten of iemand bij de cultuur past.”

Aanbod

Daarnaast moet een werkgever voldoende aanbieden aan de medewerkers om dat werkgeluk te kunnen waarmaken. Dat is niet gemakkelijk, want ad-hocacties hebben maar een beperkte impact. “Er moet dus echt werk gemaakt worden van een duurzaam welzijnsbeleid, inspelend op de drie pijlers: sociaal, mentaal en fysiek welzijn.”

(Siviglia Berto komt uitgebreid aan het woord in onze Ronde Tafel Werkgeluk, in het oktobernummer van HRMagazine)