De belangrijkste vaardigheid: ‘aanpassingsvermogen’

20 januari 2021

Aanpassingsvermogen wordt de belangrijkste vaardigheid. Twee op de drie bedrijven zeggen dat ze het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk vinden en houden er onder andere rekening mee tijdens het rekruteringsproces.

Uit onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstengroep Acerta blijkt dat de coronacrisis het belang van aanpassingsvermogen extra kracht duidelijk maakte. Vóór corona hield amper een kwart van de bedrijven rekening met het aanpassingsvermogen van hun medewerkers aan nieuwe situaties. Nu is dat al bijna zes op tien.

  • 33% van de bevraagde bedrijven vindt aanpassingsvermogen belangrijk, 66% zelfs heel belangrijk.
  • Vóór corona was 25% van de werkgevers in hoge mate bezig met het aanpassingsvermogen van hun medewerkers, na corona zijn dat er meer dan dubbel zoveel: 56%.
  • 9% onderneemt echter nog niets om de medewerkers toekomstbestendig te maken.

Tom Vlieghe (Director Acerta Consult) ziet corona als accelerator, maar er is nog een weg af te leggen om de overtuiging te vertalen naar concrete acties op de werkvloer. Werkgevers zien aanpassingsvermogen als dé vaardigheid van de toekomst, maar ze zoeken nog methodes om meer inzicht te krijgen in het aanpassingsvermogen. “Dat is ook de reden waarom Acerta en AMS een wetenschappelijk onderzoek voeren rond het aanpassingsvermogen van mensen.”

Tonen van veerkracht

Maar wat zijn eigenschappen van mensen met een groot aanpassingsvermogen? Werkgevers noemen

  • veerkracht tonen in de context van verandering; 70% van de bevraagde werkgevers noemt deze eigenschap;
  • zich aanpassen aan nieuwe technologieën en procedures,
  • in staat zijn nieuwe vaardigheden te verwerven,
  • nieuwe rollen/functies kunnen opnemen binnen de organisatie en
  • omgaan met onzekerheid en ambiguïteit.

95% van werkgevers gelooft dat werknemers kunnen veranderen

De overgrote meerderheid van werkgevers - 95% - is ervan overtuigd dat hun mensen kunnen veranderen om op lange termijn hun functie binnen het bedrijf te kunnen blijven opnemen. 8% meent dat daar geen voorwaarden aan verbonden zijn. 37% van de werkgevers legt de voorwaarden bij zichzelf: medewerkers moeten goed worden gemotiveerd en gesteund. Een meerderheid meent dat er aan aanpassingsvermogen ook limieten zijn.

Aangezien aanpassingsvermogen dé vaardigheid van de toekomst is, is 18% van de werkgevers al bezig met het meten ervan. Maar uit de duiding die ze daarbij geven, blijkt vooral dat ze nog zoekende zijn naar een manier om dat concreet te doen.

Ingesteld op groei

Prof. dr. Steven Poelmans (Antwerp Management School) ziet bij mensen twee benaderingen: intelligentie ligt vast; je wordt ermee geboren of niet. Of intelligentie is ontwikkelbaar. “Deze overtuiging is niet neutraal en heeft concrete gevolgen. Bijvoorbeeld mensen met een “fixed mindset” worden sneller gefrustreerd en geven sneller op als ze geconfronteerd worden met een complexe opdracht die geen onmiddellijke oplossing heeft. Bedrijven met een fixed mindset gaan personen rekruteren met al de nodige kennis en vaardigheden om de job aan te kunnen. Bedrijven met een growth mindset gaan een stap verder: ze denken na hoe ze het aanpassingsvermogen van hun medewerkers kunnen meten en ontwikkelen. Voor bedrijven actief in sectoren die sterk steunen op kennis, dienstverlening en innovatie als een strategisch competitief voordeel, is de keuze duidelijk. Ze moeten inzetten op de aanpasbaarheid van hun medewerkers, want die aanpasbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de wendbaarheid en innovatie van het bedrijf.”

Werknemers voorbereiden op verandering begint op organisatieniveau

Ook al sluiten de concrete acties nog niet aan bij het belang dat organisaties aan aanpassingsvermogen toekennen, ze hebben zich wel al een idee gevormd van waar die acties nodig zijn. Om medewerkers voor te bereiden op toekomstige veranderingen, kijken ze vooral naar de organisatie – missie, cultuur, collectieve mindset -, pas dan naar het niveau van de leidinggevenden en de individuen.

Wat is belangrijk om medewerkers voor te bereiden op toekomstige veranderingen - gewogen scores