Privacyverklaring

Eén op twee bedienden volgde geen opleiding vorig jaar

9 februari 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock

Hoewel bedienden recht hebben op vier tot zes opleidingsdagen binnen de werkuren verspreid over dit en volgend jaar, gebruiken ze die allesbehalve. Bijna de helft van de bedienden geeft zelfs aan in 2021 geen enkel uur opleiding te hebben gevolgd.

Cevora, de opleidingspartner voor zo’n 500.000 bedienden in 60.000 bedrijven in PC200, concludeert een en ander uit een bevraging bij 1.000 Belgische bedienden.

Acht op tien willen opleidingen

De honger naar werkgerelateerde opleidingen is duidelijk heel groot. 8 op 10 respondenten (78%) willen in 2022 graag opleidingen (blijven) volgen. Een sterke stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen gaven 6 op tien bedienden aan dat hij of zij één of meer opleidingen wilde volgen.

Vooral jongeren (<=34) zijn geïnteresseerd (meer dan 8 op 10), meer dan 55-plussers (68%). Hoger opgeleiden (86%) zijn ook duidelijk meer geneigd opleidingen te volgen dan bedienden met een diploma middelbare school (69%).

Volgens de recente sectorovereenkomst rond opleidingen hebben in ons land de bedienden in het paritair comité 200  in de periode 2022 –23 recht op vier tot zes dagen opleiding tijdens de werkuren. In totaal kunnen ze zich dus gemiddeld tot drie dagen per jaar bijscholen. Het afgelopen jaar blijkt echter dat maar net iets meer dan de helft van die beschikbare uren voor opleiding worden benut.  De bevraagde bedienden geven aan dat ze in 2021 gemiddeld slechts anderhalve dag aan opleidingen of bijscholingen spendeerden. De helft geeft zelfs aan geen enkel uur opleiding te hebben gevolgd in 2021.

Hét moment om erover te praten

Traditioneel worden in het begin van het jaar de doelstellingen en groeiopportuniteiten voor werknemers bepaald. Cevora roept zowel werknemers als werkgevers op om momenten zoals evaluatie- en functioneringsgesprekken te benutten om over opleidingen te praten. Uit de bevraging blijkt immers dat dit nog te weinig op de agenda staat.

Hoewel een overgrote meerderheid dit jaar graag opleidingen wil volgen, geeft maar liefst 36 % van de bedienden aan dat ze nooit hun opleidingsnoden bespreken met hr, hun teamleader of zaakvoerder.

Een derde bespreekt hun opleidingsnoden amper één keer per jaar; een minderheid (31%) bespreekt het meerdere keren per jaar.

Opleidingsplannen

Cevora roept haar bedrijven op om een opleidingsplan in te dienen. Veerle Van Asbroeck, Directeur sales & Marketing bij Cevora, wijst op tal van extra voordelen, zoals recht op opleidingspremies, in-company-opleidingen en meer flexibiliteit bij het toekennen van de opleidingsdagen.

Voor 2022 investeren de bedrijven uit paritair comité 200 samen 50 miljoen euro in opleiding. De bedienden die in 2022 opleidingen willen volgen, noemen het vaakst:

  • Persoonlijke ontwikkeling (o.a. creativiteit, communicatie, zelfvertrouwen) (37%)
  • Digitale skills (29%)
  • Technische IT-opleidingen (programmatie, servers, ..) (28%)
  • Professionele ontwikkeling (vergaderen, samenwerken,...) (27%)
  • Welzijn (minder stress, meer motivatie en werkgeluk) (24%)