Flexibele verloning via continu open shop

3 mei 2021

Werknemers van SUEZ België genieten sinds twee jaar van een cafetariaplan dat evolueerde naar een continu open shop. Attentia zette het mee op de kaart.

Het verhaal begon in 2017. Medewerkers bij SUEZ hadden na fusies, overnames en integraties hun eigen arbeidsvoorwaarden behouden. Daardoor was er nood aan harmonisering en modernisering, zegt compensation & benefits manager Bram Staelens. Afspraken met de sociale partners leidden tot een cao waarin besloten werd iedereen dezelfde extralegale voordelen toe te kennen. “We voorzagen in een luik work-life balance en medewerkers mochten van thuis uit werken. Daarnaast voerden we een aantal flexibele werkregimes in, zoals een voltijds uurrooster over vier werkdagen. Als sluitstuk werkten we in 2018 het flexibel verlonen uit. Medewerkers konden een deel van hun brutoloon inruilen voor bijkomende voordelen. Die konden medewerkers tegen heel interessante voorwaarden kiezen.”

Drie categorieën

Vandaag biedt het plan de werknemers drie categorieën van producten aan. Mobiliteit wordt vertegenwoordigd door het aanbod van fietsen en wagens. De tweede pijler betreft ICT en gaat over smartphones, tablets, desk- en laptops. Ook een internetverbinding behoort tot de mogelijkheden. De derde categorie heet Familie & Zorg. De mogelijkheid bestaat om de voorziene 36 vakantiedagen met 6 dagen uit te breiden. Een verzekering ambulante zorgen biedt de kans om de bestaande hospitalisatieverzekering aan te vullen. Tot slot is er ook een vorm van pensioensparen, waarbij SUEZ het individuele pensioenspaarplan van de werknemer wil promoten.

Open systeem

Op de vakantiedagen en het pensioensparen na kunnen medewerkers het hele jaar keuzes maken, getuigt Bram Staelens. “Bij nieuwe aanwervingen konden we naargelang hun startdatum niet altijd alle opties aanbieden. Door een continu open shop aan te bieden, hebben we dat nadeel niet meer. We merkten ook dat medewerkers eerder aan een fiets denken in de lente dan in de winter. Door ons nieuwe systeem zien we elk jaar een piek in het aantal gekozen fietsen in april. Het systeem komt zo tegemoet aan onze wens om zoveel mogelijk medewerkers op elk moment te bereiken.”

Succes

Van de 642 bedienden die konden instappen, kozen er 430 voor minstens één voordeel, wat de participatiegraad begin 2021 op 67% brengt. Samen kozen de ingestapte deelnemers voor 1.022 voordelen. Bram Staelens: “We merken dat werknemers dit systeem op prijs stellen. Ze engageren zich op langere termijn en zijn minder geneigd het bedrijf te verlaten.”

SUEZ sprak verschillende partijen aan om de organisatie bij te staan in het uitwerken van het cafetariaplan. Uiteindelijk toonde Attentia zich de meest flexibele partner, weet de compensation & benefits manager. “Een flexibel loonsysteem moet de stempel van het bedrijf dragen. Het moet de cultuur van je organisatie uitstralen. Je kunt niet zomaar een bestaand systeem kopiëren. Het moet aansluiten op je loonbeleid en je processen. Met Attentia ontwikkelde SUEZ een plan in cocreatie. Ze hadden al veel juridische expertise opgedaan bij de uitrol van dergelijke plannen. Bovendien waren ze sterk op het vlak van administratie, nazorg en communicatie. Ze gingen verder dan louter het hr- en het ICT-luik en hadden ook oog voor het gedeelte rond verandermanagement. Het werd geen plug-and-play, maar een op de behoeften van ons bedrijf geënt systeem.”