Hoe help je teamleden aan zelfvertrouwen te winnen?

1 april 2021
Hoe help je teamleden aan zelfvertrouwen te winnen?

Een goed teamleider geeft op tijd en stond complimenten. Maar weet ook dat complimenten een verschillend effect hebben naargelang die teamleden stevig in hun schoenen staan, of gekweld worden door zelftwijfel.

Op www.hrmagazine.be beschrijft Katheen Vangronsvelt (Antwerp Management School) de wetenschappelijke basis voor die stelling. In het kort geven we hier alvast mee dat onderzoekers een verschil vaststelden tussen enerzijds optimaal zelfvertrouwen (Kernis, 2003) en anderzijds omgevingsafhankelijk zelfvertrouwen.

Fragiel versus gegrond zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen dat afhangt van input uit de omgeving, blijft enkel op peil als de omgeving gunstig is. Mensen met omgevingsafhankelijk zelfvertrouwen hebben permanent nood aan bekrachtiging. Vallen de complimenten weg, dan keldert ook hun fragiele zelfvertrouwen. Je ziet dergelijke mensen vaak vissen naar complimentjes en/of defensief reageren als ze aangesproken worden op een fout.

Mensen met zelfvertrouwen dat geworteld is in een diep begrip van wie ze zijn, die weten wat ze kunnen en die weten waarvoor ze staan, zijn minder afhankelijk van hun omgeving. Ook zij hebben af en toe bekrachtiging nodig. Ook zij worden ongelukkig in een toxische omgeving. Maar hun zelfvertrouwen staat of valt er niet mee. En als zij fouten maken, bedreigt dat niet hun zelfvertrouwen, maar zien ze juist ruimte om er uit te leren.

Zelfvertrouwen stimuleren

Wat kan je dan doen als teamleider om een stabiel, optimaal gegrond zelfvertrouwen te stimuleren? Zorg alvast voor deze vier elementen:

  • Element: Mastery. Bezorg teamleden met een fragiel zelfvertrouwen succeservaringen. Bijvoorbeeld door hen te vragen iets specifieks uit te werken en de rest van het team hierin op te leiden. Of door hen te vragen een nieuwe collega in te werken. Kies taken die veel kans op slagen hebben, maar toch moeilijk genoeg zijn
  • Element: Vicarious learning. Omring teamleden met een fragiel zelfvertrouwen met collega’s die vergelijkbaar zijn met hen en van wie ze onbewust veel kunnen leren. Laat hen bijvoorbeeld nauw samenwerken met een succesvolle collega van een ander team, maar met dezelfde achtergrond en jaren dienst. Kies dus wel een vergelijkbare collega en niet iemand met een uitzonderlijk hoog IQ en 11 boeken op haar naam.
  • Element: Social support. Toon ook dat je in hen gelooft. Niet via obligate complimenten, maar bijvoorbeeld door expliciet stil te staan bij de taak die je hen toevertrouwt.

    Moedig collega’s aan om elkaar te helpen en te ondersteunen.

    Tolereer geen enkele vorm van uitlachen of onrespectvolle opmerkingen onder collega’s.
  • Element: Positive emotional arousal. Creëer een positieve sfeer in je team. Van Zoom-meetings waarin iedereen verkleed is in zijn/haar favoriete cocktail, over Ta-daaa! (“Ta daa! Dit hebben we deze week allemaal gepresteerd!”), tot dagelijks vriendelijk en respectvol omgaan met elkaar. Zelfvertrouwen groeit beter als mensen er graag bij zijn.

    Voor de wetenschap achter deze tips, lees ook Kathleen Vangronsvelt, Hoe help ik teamleden aan zelfvertrouwen te winnen?, www.hrmagazine.be

Meer in het topic: zelfvertrouwenteam