Privacyverklaring

HRupdate 16 november - Never change a winning team?

15 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut

We horen overal dat verandering zowat de enige constante is. En dat organisaties flexibel moeten zijn. Een onderzoek naar interne mobiliteit laat vermoeden dat organisaties nog te weinig aandacht hebben voor structuren en voor ontwikkeling van individuen.

Een ander onderzoek legt de link met welzijn. Een effectief welzijnsbeleid begint bij een luisterend oor, maar kijkt ook naar structurele maatregelen. Hoe kunnen we het werk anders organiseren? Hoe houden we werk zinvol? Hoe schakelen we vlot nieuwkomers in? Wat dat laatste betreft, een derde onderzoek leert hoe duur een slordige onboarding kan zijn.

Maar het is moeilijk om in te grijpen in een team dat vandaag goed draait. Hoe overtuigen we leidinggevenden om teamleden eens te laten switchen? Om het werk eens anders aan te pakken? Om te investeren in een nieuwkomer?

We voelen allemaal dat het een heikele kwestie is, maar tegelijk beseffen we ook: geen enkel winnend team BLIJFT winnen.

Onze inspiratie van deze week