Privacyverklaring

Investeren in beter werk rendeert

9 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Clark Tibbs - Unsplash

Werk is voor bijna negen op de tien Belgen belangrijk. Voor de financiële zekerheid, maar ook omdat werk zinvol is, plezier verschaft en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. Zeven op de tien werknemers bevestigt dat werk hen effectief in staat stelt om het leven te leiden dat ze willen. Onderzoek wijst op een verband met investeringen in welzijn. Helaas onderschat een op de drie werkgevers dat verband.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met professor dr. Anja Van den Broeck.

Rendement

De arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven concludeert alvast dat investeren in zinvol werk en welzijn samenhangt met een duidelijk hogere score op het vlak van tevredenheid en motivatie. Dertig procent van de werkgevers onderschat dit belang volgens hun werknemers.

We werken om goed en comfortabel te kunnen leven. Dat wordt door 88 procent van de werknemers bevestigd. Voor ruim de helft van de ondervraagden is hun job een essentieel onderdeel van hun leven.

Dit omdat ze het werk op zich als zinvol ervaren (24 procent) en omwille van het werkplezier dat ze hebben (32 procent).

Opvallend is ook dat wie door te werken een comfortabel leven leidt, een duidelijk hogere score geeft op motivatie, tevredenheid, engagement, productiviteit, werkplezier en geluk op het werk, dan werknemers bij wie dat niet het geval is. Zo varieert de werktevredenheid van 7,5/10 bij wie vindt dat het werk hen in staat stelt comfortabel te leven, tot 5,8/10 bij wie daar niet mee akkoord gaat.

Goed inkomen is belangrijk, maar volstaat niet

Van de twee op de drie werknemers die door hun werk comfortabel kunnen leven, wijst 88 procent daarvan naar hun salaris als bepalende factor. Maar zij geven ook andere factoren op. Werk stelt hen, naast een toereikend inkomen, ook in staat om

 • hun talenten te gebruiken (74%),
 • zichzelf te ontwikkelen (72%),
 • tijd goed te besteden (70%),
 • zich niet te vervelen (70%),
 • tijd over te houden om leuke dingen te doen (75%),
 • zich extra’s te kunnen veroorloven (76%),
 • nieuwe mensen te leren kennen (74%),
 • iets zinvols te doen voor anderen (74%) en
 • sociaal contact te hebben met andere mensen (81%).

De werknemers (31%) die aangeven dat ze niet goed kunnen leven, geven hiervoor als belangrijkste oorzaken

 • te weinig loon (60%)
 • te veel stress (31%)
 • te veel werkdruk (30%)
 • te weinig vrije tijd (28%)
 • te weinig vakantie (25%)
 • relaties met leidinggevenden (17%)
 • relaties met collega’s (15%)

“Werk maakt een belangrijk deel uit van ons leven. Mensen werken niet alleen voor het geld, maar om werkplezier te beleven en voldoening uit hun werk te halen. Wat dat betekent, is voor iedereen anders en hun werk moet hiervoor voldoende ruimte bieden”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder Tempo-Team.

Investeren in welzijn door werkgevers loont

Opvallend is dat bijna de helft (49%) van de bevraagde werknemers met een job die hen niet in staat stelt het leven te leiden dat ze willen, zegt te werken in een organisatie die geen werk maakt van het welzijn van het personeel. Van wie vindt dat zijn of haar werk wel bijdraagt tot een comfortabel leven, zegt maar 22 procent dat geen werk wordt gemaakt van welzijn op het werk.

Er is dus een relatie tussen een comfortabel leven en welzijn op het werk, die in het algemeen onderschat wordt. Want 30% van alle bevraagde werknemers zegt dat er in hun organisatie op geen enkele manier werk wordt gemaakt van welzijn op het werk. Dit laatste is opvallend meer het geval in kleinere bedrijven (39%) dan in grotere (27%) en ook meer bij arbeiders (39%) dan bij bedienden (29%).

Bij de 70% werknemers waar de werkgever wel in welzijn investeert, gebeurt dat hoofdzakelijk

 • via opleidingen om stressbestendiger te worden (29%),
 • via initiatieven om ontspanning buiten de werkuren te organiseren (29%),
 • door gezonde voeding/drank aan te bieden (24%) en
 • via maatregelen om te deconnecteren en niet meer gestoord te worden na de werkuren (22%).

Structurele welzijnsmaatregelen

“Investeren in welzijn als organisatie betekent meer dan alleen het versterken van medewerkers. Om effectief te zijn, bevat een goed welzijnsbeleid ook structurele maatregelen: hoe kunnen we het werk anders organiseren? Wat doen we wel en wat doen we niet meer? We zijn goed in nieuwe maatregelen uitwerken, maar minder goed in problemen oplossen door iets weg te laten. Maar als dat mogelijk is, komt er meer ruimte vrij om weer tot de kern te komen, het werk zinvol te vinden, zich te ontwikkelen, … En dat motiveert”, besluit professor Anja Van den Broeck.