Privacyverklaring

1 op de 6 nieuwkomers is al weer weg na zes maanden

13 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
securex

Een op de zes (16,8%) afgesloten contracten van onbepaalde duur gestart in 2022 werd binnen de zes maanden weer stopgezet. Twee op de drie stappen bijna onmiddellijk op.

Hr-dienstverlener Securex analyseerde de situatie van 9.301 werknemers die in de loop van het kalenderjaar 2022 een contract onbepaalde duur hebben gekregen.

Ontslag binnen zes maanden

Van de contracten van onbepaalde duur, werd bij 16,8% binnen de zes maand al stopgezet. Hierbij

  • nam 64,5% vrijwillig ontslag,
  • kreeg 35,5% ontslag door de werkgever.

Snelle stopzettingen van nieuwe contracten hebben een grote impact op een bedrijf en op collega’s. Iemand aanwerven en inwerken kost geld en tijd van collega’s. Daar bovenop komt vaak nog een ontslagvergoeding.

Frank Vander Sijpe, director HR Trends & Insights bij Securex, pleit dan ook voor een duurzame rekrutering. Die begint bij een zorgvuldige selectie van een kandidaat-werknemer “die niet alleen beschikt over de ‘hard skills’ voor een functie, maar die vooral gemotiveerd is én ook bij de bedrijfswaarden en -cultuur past.”

Couranter bij kleine bedrijven

Een snel ontslag komt wel het vaakst voor in kleine kmo’s tot tien werknemers. Die categorie is goed voor 81,6% van de Belgische werkgevers. Bijna een op de vier (23,4%) van de afgesloten contracten wordt beëindigd binnen de zes maanden in die categorie.

In bedrijven met 10 tot 49 werknemers betreft dit 16,93% en bedrijven met meer dan 50 werknemers kennen een percentage snelle stopzetting van 13,98%.

Frank Vander Sijpe: “De impact is het felst in kleinere kmo’s en net bij hen valt snel vertrek het meest voor. Ze hebben zelden een uitgebouwde hr-afdeling, of voldoende middelen om kandidaten te screenen of testen. Soms gebeurt dit niet om de kandidaat tijdens het rekruteringsproces niet aan andere partijen te verliezen. In bepaalde gevallen wordt een kandidaat blind aangeworven.”

Arbeiders en bedienden

Arbeiders blijken moeilijker om in dienst te houden tijdens de eerste zes maanden dan bedienden. Het percentage snelle stopzetting van een contract van onbepaalde duur onder arbeiders is 19,7%, terwijl dat bij bedienden 14,72% is.

Arbeiders doen hierbij vaker aan ‘fast quitting’: 72% van arbeiders die binnen de zes maanden terug uit dienst treden, doen dit op eigen initiatief. Bij bedienden zet 57,7% die stap binnen de zes maanden. Snelle stopzetting van bediendencontracten gebeurt in 42,4% van de gevallen door de werkgever, tegenover 28% bij arbeiderscontracten.

Frank Vander Sijpe wijst zowel voor arbeiders als bedienden op het belang van een kwalitatieve onboarding en van begeleiding gedurende een daaropvolgende periode. “Belangrijk is dat de leidinggevenden daarbij beschikken over goede communicatievaardigheden en een motiverende leiderschapsstijl. Die combinatie verhoogt de kans sterk dat een nieuwe werknemer zich goed voelt, zich stap voor stap kan ontplooien en gemotiveerd blijft. Dat verkleint het risico op snelle stopzetting sterk.”