Liever een goed gesprek en een fitnote dan een ziektebriefje

14 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Liever een goed gesprek en een fitnote dan een ziektebriefje

De regering-De Croo schaft het ziektebriefje voor een dag af in grote ondernemingen. Dat briefje voorkwam geen misbruik en had uiteindelijk enkel nadelen.

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en ceo van de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE), wist dat al lang. Al sedert 2018 hoeven de 950 werknemers van IDEWE geen doktersattest meer binnen te brengen voor kortstondig ziekteverzuim tot vijf dagen. “Aanvankelijk waren onze leidinggevenden ook bezorgd”, zo schrijft zijn collega Piet Brys, hr-verantwoordelijke bij datzelfde IDEWE, maar de verzuimcijfers stegen noch daalden. “De beslissing werd door onze werknemers zelfs geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen." Bij IDEWE denken ze dat bedrijven die het verplichte briefje al op eigen houtje hebben afgeschaft, het kort verzuim net zagen afnemen.

En dat terwijl het briefje en de consultaties dokters veel werk en tijd kosten en de dokters zelf stellen dat consultaties voor kortstondige ziektes geen meerwaarde hebben.

Bovendien staat dat briefje in de weg van een beter alternatief: een gesprek met de directe leidinggevende over de reden van de afwezigheid. Dikwijls weet de ­patiënt zelf beter dan wie ook hoelang hij/zij nodig heeft om te herstellen.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gelooft dat de tijd rijp is nu bedrijven moeilijk talent vinden en er dus alles aan doen om geen medewerkers te verliezen. Ze zagen het verzuim tijdens de coronacrisis dalen en “dat het ook wel lukt als je medewerkers ruimte en vertrouwen geeft,” zo zegt de minister in De Standaard.

Fitnotes

Lode Godderis van IDEWE is overigens ook voorstander van fitnotes, waarbij de huisarts ook aangeeft wat een ­zieke patiënt wél nog kan doen. Godderis verwacht dat de fitnote artsen verplicht om mee na te denken over de mogelijkheden om nog te werken. Ook Voka is voorstander van die fitnote.

Maar om goede aanbevelingen te doen, is overleg nodig tussen huisarts en arbeidsarts, vinden zowel Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk als huisartsenvereniging Domus Medica. “De best geplaatste arts om uitspraken te doen over werkmogelijkheden is de arbeidsarts”, zo stelt dokter Gretel Schrijvers (Mensura). “Hij kent de werkplek en de risico’s het best om een verantwoorde afweging te maken. Dus is overleg tussen de huisarts en de arbeidsarts voor advies over de werkmogelijkheden onmisbaar.”

Digitaal platform

Om bijkomende administratieve belasting te vermijden voor beide al overbevraagde dokters, moet de overheid in een digitaal platform voorzien. “Het is anno 2021 toch moeilijk te geloven dat alle artsen die betrokken zijn bij het re-integratieproces geen kanaal hebben om informatie uit te wisselen. Als arbeidsartsen hebben wij zelfs geen automatische toegang tot het medische dossier van langdurig zieken”, aldus Gretel Schrijvers. “Een moderne overlegtool is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen langdurige ziekte.”