Privacyverklaring

Tips voor een digitale aanpak

26 september 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
David Van de Sype

Wie effectief wil digitaliseren, krijgt van David Van de Sype een aantal glasheldere basisprincipes.

David Van de Sype is HRIS manager bij Mitsubishi Chemical Group. Hij gelooft niet in een losstaande digitale strategie waarbij er enkel aandacht is voor het technologische aspect, maar pleit voor een digitale aanpak vanuit vier invalshoeken:

 1. technologie,
 2. data,
 3. processen en
 4. mensen

Dit alles overigens binnen een visie die oog heeft voor efficiëntie, eenvoud, kosten en betrokkenheid.

De basisprincipes van David:

 • Eén bron van waarheid: hou je masterdata slechts op één plaats bij en zorg dat deze correct en volledig is.
 • Deel, tenzij: i.p.v. alles te beschermen, is het beter je data vrij te laten circuleren, binnen en eventueel zelfs buiten de organisatie. Let wel dat je rekening houdt met veiligheid, GDPR en compliance regels.
 • Vereenvoudig waar mogelijk: Hou alles zo eenvoudig mogelijk en vereenvoudig waar mogelijk. En aansluitend, goed is goed genoeg: we zien veel de 80-20% regel opduiken: een klein gedeelte van de scope zorgt voor veel complexiteit en maakt de processen moeilijk beheersbaar.
 • De werknemersbeleving primeert: maak alles zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk want anders krijg je ingewikkelde instrumenten die niet gebruikt gaan worden.
 • Een digitale-procesaanpak: een hr-proces digitaal maken kan niet gewoon een copy paste zijn van een proces zoals het voordien bestond.
 • Data driven hr: Streef naar data-gedreven beslissingen: daar staan we op vlak van hr nog ver van af. Buikgevoel is nog steeds belangrijk maar door data kan je bepaalde zaken objectiveren en zelfs voorspellen.
 • Duurzaam: Zorg ervoor dat, als je het digitaal proces opstart, dat proces ingebed is in je IT-landschap. Implementeer geen instrumenten zonder te kijken hoe ze bij uw bestaande IT kunnen horen. Gebruik bestaande standaarden om data uit te wisselen en tools aan elkaar te koppelen.
 • Beproefde oplossingen: Zoek de meest gangbare en beste oplossingen in de markt die hun digitale toegevoegde waarde aangetoond hebben.
 • Steun van de top: Overweeg het inbedden in uw organisatie door het aanwerven van een chief data officer, die vanuit het topniveau kan aansturen en hogergenoemde zaken kan mee bewaken.

(David Van de Sijpe neemt deel aan onze Ronde Tafel Digital Strategy, die verschijnt in het oktobernummer van HRMagazine)