Privacyverklaring

Trends in personeelswerving voor 2023: Balanceren tussen interne mobiliteit en extern talent

25 september 2023
Tekst
Partner Content

Te midden van een wereld die overspoeld wordt door een data-tsunami, waarbij naar verwachting tegen 2025 dagelijks 463 exabytes aan informatie zal worden gegenereerd, maakt de arbeidsmarkt een grote verandering mee. Statistieken van Workday tonen meer sollicitaties voor minder banen en een daling van 20% in vrijwillige verloop vergeleken met vorig jaar. Hierdoor kijken werkgevers steeds vaker enkel naar kwalitatief hoogwaardige externe kandidaten, terwijl de interne mobiliteit stagneert en de dalende interne betrokkenheid een waarschuwing is voor werkgevers. Dit artikel werpt een blik op hoe onder andere een vaardigheidgerichte talentstrategie, artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) en talentmarktplaatsen kunnen fungeren als waardevolle oplossingen en organisaties kunnen helpen hun concurrentiepositie te versterken.

Uit een analyse van Workday Recruiting, Workday Peakon Employee Voice en Workday Human Capital Management (HCM), komen volgende trends naar voor:

  • Wervingsvertraging: Q2 2023 liet een sterkere daling in vacatures (-20%) zien dan Q1 2023 (-10%).
  • Talentbehoud: Het mediane vrijwillige verloop over 12 maanden daalde op jaarbasis met 20% in alle sectoren.
  • Toegenomen sollicitaties: In de eerste helft van het jaar daalde het aantal vacatures met 15% (t.o.v. 2022), terwijl het aantal sollicitaties met 30% steeg.
  • Beperktere groei: Promoties over 12 maanden daalden jaarlijks in 13 van de 16 gemeten sectoren, de sterkste daling met 30% in de technische sector.
  • Lager werknemerssentiment: gezondheid en welzijn (werkdruk) en de progressie van werknemers (groei, beloning en erkenning) krijgen dit jaar een lagere waardering.

“Onze uitgebreide en hoogwaardige dataset biedt een real-time overzicht van wereldwijde wervingsontwikkelingen. Vooral in de VS is de afname in vacatures en stijging in sollicitaties het grootst, al is dit in andere landen in een trager tempo ook het geval”, vertelt Inna Landman, Senior Vice President HR bij Workday. “Daarnaast laat de eerste helft van 2023 zien dat de gezondheidszorg als enige sector meer vacatures heeft in vergelijking met dezelfde periode in 2022, wellicht door de pandemie. Ook opvallend is dat in de sectoren transport, productie en de publieke sector, het aantal sollicitanten in vergelijking met de vacatures met meer dan 69% gestegen is. Omdat deze sectoren een groot aantal frontlijnwerkers hebben en te kampen hebben gehad met langdurige personeelstekorten en lagere aantallen sollicitanten, is het bemoedigend om een gezonde groei van het aantal sollicitanten te zien.”

Vaardigheden als prioriteit

Traditioneel kijken werkgevers bij het werven van talent naar externe kandidaten. Daarbij negeren ze hun grootste troef: bestaand talent. Volgens onderzoek van Workday heeft 82% van de snelgroeiende bedrijven talent verloren door een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. “Als bedrijven er zeker van willen zijn dat ze toptalent behouden, is een effectief intern mobiliteitsprogramma van cruciaal belang. Hoewel externe werving tot op zekere hoogte altijd nodig zal zijn, zorgt een focus op interne werving voor een gelukkiger en gezondere organisatie”, voegt Inna Landman toe.

Organisaties dienen over te schakelen naar een vaardigheidgerichte talentstrategie met een focus op interne mobiliteit, ook bekend als talentmobiliteit of carrièremobiliteit. Strategische personeelsplanning helpt hierbij om vaardigheden en bedrijfsbehoeften te identificeren, terwijl AI en ML recruiters ondersteunen in takenautomatisering, datagestuurde besluitvorming en het creëren van een betere kandidatenervaring.

Leer meer over interne mobiliteit tijdens de break-out sessie ‘Hoe passen wereldwijd toonaangevende organisaties AI en ML toe om interne mobiliteit te versnellen?’ van Inna Landman tijdens HRtech op 4 en 5 oktober. Ook Richard Doherty, Senior Director Product Marketing EMEA, zal dieper ingaan op het topic AI en ML tijdens zijn sessie ‘Hoe AI en ML uw people managers superkrachten geven’.

Diverse soorten interne mobiliteit

Interne mobiliteit kent diverse vormen. Bij rol-naar-rol mobiliteit maken werknemers een zijwaartse beweging, meestal met behoud van een vergelijkbaar salaris en functieniveau. Hierbij kunnen ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en andere carrièremogelijkheden verkennen. Opwaartse mobiliteit verwijst dan weer naar promoties naar hogere posities, meestal binnen dezelfde afdeling, wat prestaties beloont en de tevredenheid van werknemers vergroot. Dit is dan ook de meest voorkomende vorm van interne mobiliteit. Overplaatsing is een vorm van interne mobiliteit die zorgt voor baanzekerheid en evenwicht en treedt op wanneer werknemers permanent of tijdelijk van locatie veranderen zonder van functie te wisselen. Projectgebaseerde mobiliteit houdt in dat werknemers tijdelijk van functie veranderen om interdisciplinaire projecten te ondersteunen, wat diverse vaardigheden en gevarieerde werkervaringen bevordert. Voor nieuwe rollen binnen een bedrijf kan ook naar intern talent gekeken worden.

Het belang van een talentmarktplaats

In 2023 ontdekte Aptitude Research en Workday dat 58% van de interne kandidaten hetzelfde sollicitatieproces ondergaat als externe kandidaten, wat aanduidt dat werkgevers intern talent vaak over het hoofd zien. Het is echter cruciaal om interne kandidaten te erkennen als waardevolle teamleden met bedrijfsbegrip, interne netwerken en bestaande bijdragen. Bijna alle onderzochte bedrijven (95%) gaven aan dat vaardigheden belangrijker zijn dan functietitels bij promoties. Het vergaren en behouden van vaardigheidsinformatie is daarom essentieel voor meer interne mobiliteit. Hier voegt een talentmarktplaats een grote waarde toe. Dit is een hr-platform waar medewerkers aan interne kansen worden gekoppeld op basis van een centrale database met de vaardigheden, interesses en voorkeuren van werknemers.

“Een talentmarktplaats, zoals Workday's Skills Cloud, biedt voordelen voor zowel werknemers als leiders, door inzicht te geven in capaciteiten en carrièrepaden. Het creëert een sterke basis voor het aanpakken van talentuitdagingen en plaatst werknemers in de ideale positie om het bedrijf naar grotere successen te leiden. De kern van Workday's talentmarktplaats, Workday Skills Cloud, 's werelds meest open skills intelligence foundation, is AI en ML. Hierdoor kunnen organisaties vaardigheden categoriseren, vaardigheidstekorten identificeren en data-gedreven beslissingen nemen”, concludeert Inna Landman.