Vakantiegeld bedienden extra vroeg uitbetaald

23 juni 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Vakantiegeld bedienden extra vroeg uitbetaald

Eén op de drie bedienden uit de privésector kreeg in mei al hun dubbel vakantiegeld uitbetaald. Dat is 15 procent meer dan andere jaren. Willen werkgevers eventueel loonverlies milderen?

Hr-dienstengroep Acerta analyseerde de loonberekeningen bij 32.000 werkgevers. Marijke Beelen, juridisch adviseur bij het kenniscentrum van Acerta, zag het aandeel bedienden dat al tussen januari en mei dubbel vakantiegeld ontving, schommelen rond de 32%. Dit jaar heeft al 36,5% van de bedienden in mei dubbel vakantiegeld ontvangen. “Dat is toch verrassend. Blijkbaar zetten werkgevers erop in om het loonverlies als gevolg van tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers te milderen.”

Vooral grotere werkgevers

De wet stelt dat het dubbel vakantiegeld moet worden uitbetaald wanneer een werknemer zijn/haar hoofdvakantie opneemt. In de praktijk leggen werkgevers veelal voor iedereen eenzelfde moment/maand van betaling vast. Voor mei 2020 blijken nogal wat werkgevers een uitzondering te hebben gemaakt. Van de grote werkgevers (500 en meer werknemers) betalen er al velen van oudsher het dubbel vakantiegeld voor einde mei. Acerta stelt vast dat veel ondernemingen met tussen 20 en 100 werknemers in 2020 de uitbetaling van hun dubbel vakantiegeld hebben vervroegd.