Van breinonderzoek naar het aanpassingsvermogen van werknemers

26 november 2020

Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstenbedrijf Acerta geloven dat je uit biometrisch onderzoek conclusies kan trekken voor het aanpassingsvermogen van mensen en dus van werknemers.

In een wereld waarin de snelheid van veranderingen niet meer in vraag wordt gesteld, groeit de nood aan het vermogen van mensen om zich aan te passen. Is het aanpassingsvermogen iets wat mensen van nature in zich hebben, of niet? Hoe meet je het? Zijn er factoren die dit stimuleren of afremmen? Welke en hoe? Kan je het met andere woorden ontwikkelen of moet je op zoek naar specifieke profielen?

Biometrie

De behoefte aan evidence based onderzoek naar het aanpassingsvermogen is er dus. Via de biometrie (biomedische indicatoren van activiteit in het menselijke brein) kunnen onderzoekers in het NeuroTrainingLabTM deze behoefte wetenschappelijk verantwoord invullen.

Het NeuroTrainingLabTM, gevestigd in de Antwerp Management School, brengt al langer bijzonder efficiënt leiderschapsgedrag en de bijbehorende neuro-cognitieve activiteit in kaart. Het lab wordt geleid door Prof. Dr. Steven Poelmans (FOTO): “Het NeuroTrainingLabTM is een methodologie die het mogelijk maakt om gedrag te observeren en de gerelateerde neuro-cognitieve activiteit te meten. Het doel is om de EQ, de prestaties en de gezondheid van professionals te verhogen door contingente, taakgerichte (neuro)feedback te bieden.”

NeuroTrainingLabTM, een researchlab

Onder stimulans van hr-specialist Acerta zal Prof. Poelmans voortaan ook het ‘aanpassingsvermogen bij werknemers’ onderzoeken. Dr. Chris Wuytens, Managing Director van Acerta Consult, stelt vast dat het toenemende belang van aanpassingsvermogen bij werknemers geen modetrend meer is: “Daarom hebben we besloten om, samen met AMS, de intellectuele capaciteiten en resources te bundelen. Dit Belgische NeuroTrainingLabTM en dit onderzoek zijn daarvan het resultaat.”

Het is uiteraard niet haalbaar om elke kandidaat-medewerker voortaan sensoren op het hoofd te zetten en de resultaten door breinspecialisten te laten analyseren. Het NeuroTrainingLabTM is dan ook geen testlab, wel een researchlab. Het biedt inzichten in wat er gebeurt in het brein en in de elementen en interventies die het aanpassingsvermogen positief kunnen beïnvloeden. Op basis daarvan worden tools ontwikkeld waarmee ondernemingen de factor ‘aanpassingsvermogen’ kunnen optimaliseren in hun hr-beleid en meer bepaald hun ontwikkelingsbeleid van talent.

Dr Chris Wuytens wil komen tot de professionalisering van de hr-tooling rond ontwikkeling. “Als copromotor, willen we de krachten bundelen om een bruikbare tool te ontwikkelen waar de werkgever maximaal kan op inzetten om niet alleen de ontwikkelbaarheid van de medewerker te meten maar ook om ze omhoog te krijgen.”

Vier fasen

Prof. dr. Steven Poelmans zette het eerste NeuroTrainingLabTM op aan de EADA Business School in Barcelona. Ondertussen hebben ook Chili, Peru, Brazilië en dus ook België een NeuroTrainingLabTM en zijn er plannen voor Equador, Mexico en Portugal.

Het Belgische onderzoek dat nu onder partnerschap van AMS en Acerta is gestart, bestaat uit vier fasen:

  1. een grondige studie van de bestaande literatuur,
  2. ontwikkeling van de ideale testbatterij,
  3. definiëren van de interventies (experimentele fase) en
  4. field testing.