Privacyverklaring

Voor jongere werknemers is welzijn op het werk nu even belangrijk als salaris

3 oktober 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Vlnr. Marine De Ridder (ICHEC) en Michel Lebrun (coördinator hr-departement CBC)

Voor jongere werknemers blijkt welzijn op het werk even belangrijk als het salarispakket bij de keuze van een werkgever. Ook het menselijke en waarden als luisteren en respect, winnen aan belang.

Dat zijn een paar bevindingen van het Observatoire CBC, de Waalse bankpoot van KBC in Namen. Gemiddeld hebben jongere werknemers (18-32 jaar) al voor bijna drie verschillende bedrijven gewerkt.

Waarom een andere baas zoeken?

Bijna 30% van die jongere werknemers overweegt om van baan te veranderen. Hun belangrijkste motieven zijn

 • een beter salaris (37%),
 • doorgroeimogelijkheden (32%),
 • meer flexibiliteit (31%) en
 • zinvoller werk (23%).
Bron CBC

De crisis had een impact

Marine De Ridder, onderzoeker en docent aan de ICHEC Brussels Management School, concludeert dat de relatie van jongeren met werk sterk veranderd is door de opeenvolgende crisissen. “Er is een groeiende vraag naar flexibiliteit en naar het verzoenen van privé- en beroepsleven. En ook al blijft de beloningskwestie centraal staan, de behoefte aan zingeving, voldoening en persoonlijke ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in."

Het menselijke

Wat de aantrekkelijkheid van een bedrijf vandaag betreft, toont het CBC-observatorium aan dat jongere werknemers er erg op letten dat het aanbod van hun werkgever overeenstemt met de realiteit.

Slechts zeven op de tien jonge professionals zijn van mening dat hun werkgever net zo aantrekkelijk is/was als ze zich hadden voorgesteld. Dat het beeld niet klopt, ligt aan

 • de slechte kwaliteit van het management (38%),
 • een slechte werksfeer (29%), of
 • het niet respecteren van de geadverteerde waarden (25%).

"Nog niet zo lang geleden dicteerde de werkgever de regels. Het principe was dat een baan hebben voorrang had op al het andere. Vandaag voelen jongeren zich vrijer om de samenwerking met hun werkgever te beëindigen als ze niet tevreden zijn”, zo ziet Michel Lebrun, coördinator van de afdeling Human Resources van CBC.

Waarden

Bovendien moet het aanbod van een werkgever overeenstemmen met de realiteit, vooral op het vlak van menselijke waarden. “Bedrijven moeten hun aanwervingsmodel volledig herzien en hun leiderschapsmodel moet worden afgestemd op de nieuwe verwachtingen van jongeren, namelijk vertrouwen, een participatieve dynamiek, verantwoordelijkheid en een feedbackcultuur. Telewerken, waar unaniem vraag naar is, vereist ook een ander soort management, dat zowel ondersteuning op afstand als samenwerking tussen managers op face-to-facedagen vereist", benadrukt Michel Lebrun.

De belangrijkste criteria voor de keuze van een werkgever zijn

 • een goed salaris (32%),
 • erkenning (29%) en
 • teamwerk (28%)

De belangrijkste waarden die een werkgever kan hebben zijn

 • vertrouwen (39%),
 • flexibiliteit (32%),
 • solidariteit (25%),
 • luisteren (23%) en
 • transparantie (22%).

Tot slot moet worden opgemerkt dat een op de vijf jongere werknemers (20%) zich aangetrokken voelt tot een familiebedrijf, tegenover 15% tot een internationaal bedrijf of een groot bedrijf zoals Bel20. Dit resultaat onderstreept het belang dat jongeren hechten aan de lokale omgeving bij het kiezen van een werkgever.

Transitie

Een grote meerderheid van de jonge professionals verwacht dat hun werkgever zich inzet voor de sociale en ecologische transitie

Acht op de tien werkende jongeren vinden dat hun werkgever zich moet inzetten of nuttig moet zijn voor de maatschappij.

Het CBC Observatory ziet ook dat zes op de tien jongeren het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf belangrijk of zelfs essentieel vinden. Maar meer dan een op de vijf jongeren weet niet of hun werkgever genoeg doet op dit gebied.

Wat betreft de thema's waarvoor werkgevers zich zouden moeten inzetten, vindt een op de vijf jongeren dat hun (toekomstige) werkgever prioriteit zou moeten geven aan toegang tot gezondheid, toegang tot fatsoenlijke banen, het gebruik van hernieuwbare energie (16%), gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheid (15%).